کتاب ماه هنر

کتاب ماه هنر

کتاب ماه هنر 1388 شماره 132

مقالات

۱۲.

شعر و انشاء و حسن خط با هم-نگاهی به مضامین خوشنویسی در شعر شهریار

۲۶.

ساختارهای منطقی براهین خداشناسی با تاکید بر ساختار برهان عشق به خدا

نویسنده:

کلید واژه ها: حرکت عشق حدوث امکان براهین خداشناسی نظم صدیقین کمال مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۶۴۸
از جمله خصوصیات مختص انسان که او را از سایر موجودات متمایز می کند، عقل و دل (فطرت) است که دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد، توجه به کمال خواهی و بی نهایت طلبی است. برخی پژوهشگران اسلامی تلاش کرده اند از این طریق به اثبات باری تعالی بپردازند. از آنجا که انسان به کمال مطلق و زیبایی مطلق میل دارد و این میل از مقوله تضایف است و دو امر متضایف در وجود تکافو دارند، می بایست معشوق کامل و زیبای مطلق نیز محقق باشد. در این مقاله سعی شده است ساختار منطقی برهان عشق به کمال مطلق مورد دقت قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴