کتاب ماه هنر

کتاب ماه هنر

کتاب ماه هنر 1384 شماره 79و80

مقالات

۱.

تدبیرهای داستانی در ادبیات مردم‌پسند-خواستگاه و کردارشناسی در شب‌های عربی و سایر مجموعه‌ها

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۹۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴