نامه جامعه

نامه جامعه

نامه جامعه 1383 شماره 1

مقالات

۱.

اندیشه مطهرتوسعه خود حقیقی از نگاه شهید مطهری

۲.

فرهنگ و اجتماع خودباختگی و خودباوری در قرآن کریم

۳.

راه‌کارهای گرایش جامعه به دینداری

۴.

دانسته‌ها از قرآن دور مانده‌ایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437
نویسنده در این مقاله به بررسی برخی جنبه‌های مهجوریت و متروک ماندن قرآن می‌پردازد، از جمله: بعد ظاهری و معنوی و باور. آن گاه جنبه‌های دیگر را پی می‌گیرد: دوری از اهداف قرآن، تحمیل نگرش‌ها، فراهم نیاوردن شرایط فهم آیات و عدم رجوع علمی و عملی به امامان.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱