محمود هاشمیان

محمود هاشمیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

Exploring Implicit and Explicit Lexical Strategies in L2 Learners’ Incidental Vocabulary Learning While Reading(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Lexical Strategies L2 learning Vocabulary Gender

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
Vocabulary learning can occur incidentally when explicit and implicit cognitive processes are at work. The present study investigated how frequently a set of (implicit/explicit) lexical strategies was used by Iranian learners of English while reading journalistic texts for comprehension, and how effective they were regarding vocabulary retention in incidental vocabulary learning. Also, it examined the role of gender in lexical strategy use in such a context. To this end, 40 upper-intermediate learners of English, including 20 males and 20 females, were selected and asked to read journalistic texts. To collect the data, think-aloud and a retention test (Vocabulary Knowledge Scale) were used. Descriptive and chi-square data analyses revealed that the most frequent lexical strategy was consulting a dictionary (particularly a bilingual dictionary), followed by inferring (particularly contextual strategies) and ignoring strategies. The male participants were found to use inferring strategies more frequently whereas the female participants were found to use the ignoring strategy more frequently. Moreover, significant differences were observed between explicit and implicit strategy types with higher lexical use and retention effect for explicit ones. Findings provide implications for L2 vocabulary learning. 
۲.

Effects of Metacognitive Strategy Teaching on Intermediate L2 Learners’ Listening Comprehension

کلید واژه ها: listening listening comprehension L2 learners metacognitive strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
Although listening is a crucial skill to enhance one’s position in academia, this skill is challenging for most L2 learners. The first step to improve L2 learners’ listening skill is to figure out their listening problems and to provide them with appropriate instruction. The aim of the current study was told-fold: (1) It explored Iranian intermediate L2 learners’ listening problems, and (2) it examined the effect of metacognitive strategies’ instruction on Iranian intermediate L2 learners’ listening comprehension. Participants were a random sample of 31 intermediate L2 learners in Iran. The Oxford Placement Test (OPT) was administered to the participants to check their homogeneity. Also, the participants’ listening comprehension was pretested. After 10 treatment sessions, the participants were posttested to check the (possible) changes in their listening comprehension ability. In order to check the participants’ listening problems, they filled Liu’s (2010) Listening Comprehension Processing Problems Questionnaire. Data were analyzed through one samples<em> t test</em> and paired samples <em>t test</em>, whose results indicated that metacognitive strategies elevated the participants’ ability in terms of listening. Results revealed that the participants had problems in the steps of parsing and perception, although the problems were not significant. On the other hand, in the utilization phase, there seemed to be no problem. As a result, applying the findings of this research will help materials developers, curriculum planners, instructional decision-makers, and teachers.
۳.

Analysis of Translation of Audiovisual Humor in Iranian Series

کلید واژه ها: Audiovisual Translation (AVT) Humor Iranian Series

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
In recent years, audiovisual translation (AVT) has become omnipresent in different parts of the world; however, dubbing humor restrictions may hamper the translation in that maintaining the humor in the target language (TL) requires a high level of knowledge. Although several studies have attempted to describe the distribution of translation strategies, few systematic attempts are made to analyze the employed AVT strategies in humor series. The present study analyzed the Persian humor expressions’ appropriacy and their translated versions in English through a qualitative study. To this aim, the dominant strategies used to render humor in the translated versions of 3 dubbed Iranian series (i.e., Shamsolemareh, Chimney, and Medical Building ) were analyzed. Furthermore, the typologies of the employed audiovisual humor in the series were analyzed. Data analysis illustrated that clumsiness and parody were the most frequent humor typologies used in the series. The 3 strategies of omission, word-for-word translation, and free translation were the most frequent ones. In conclusion, the results indicated the failure to accommodate the Iranian series’ humorous level, preventing the target audience from appreciating humor. Findings can contribute to the improvement of the quality of humor translation.
۴.

Vocabulary Learning by Iranian Adult L2 Learners via Extensive Viewing of Subtitled and Captioned TV Series(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: L2 vocabulary learning Extensive TV viewing Captions Subtitles instruction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
Television can be considered a rich, helpful, and valuable source to expose L2 learners to huge amounts of comprehensible input so that they can improve their L2 knowledge and, in particular, their L2 vocabulary knowledge. This study aimed to discover how effective sustainable and extensive TV viewing can be in L2 vocabulary learning, considering the language of the on-screen text (L1 or L2) and instruction type (preteaching L2 items or not). Eighty L2 learners (58 female and 22 male), who had an intermediate English proficiency and were divided into four groups, participated in the intervention over an academic term in a language institute. Participants viewed 14 episodes of a TV series under four experimental conditions: (1) captions and preteaching, (2) captions without preteaching, (3) subtitles and preteaching, and (4) subtitles without preteaching. A pre/posttest design to examine the gains regarding both L2 vocabulary meaning and form was adopted. Results suggested that extensive exposure to TV series positively affected the participants’ L2 vocabulary learning, both in terms of meaning and form. Participants exposed to L2 captions outperformed those who had received L1 subtitles, concerning both L2 vocabulary meaning and form. Finally, the analyses showed that, overall, the groups that had undergone preteaching performed better, regardless of the language of the on-screen texts.
۵.

Comic Strips and Grammar Development among Iranian Teenage EFL Learners

کلید واژه ها: Comic strips Grammar recognition grammar instruction language teaching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
This study was an attempt to examine the effect of using comic strips on improving grammar recognition and performance among Iranian young EFL learners. To this end, one experimental and one control groups were formed, each having 45 preintermediate participants chosen via convenience sampling. The researcher-made pretests of grammar and speaking assured the researchers that the participants did not know the grammatical points targeted in this study. In continuation, the experimental group received grammar instruction with the aid of comic strips, and the control group was taught the same grammar points through conventional methods of grammar teaching. After 16 sessions, both groups sat for a researcher-made grammar posttest and speaking test. Also, an interview was conducted to evaluate the extent to which the treatment for the experimental group and conventional instruction for the control group were effective. Data collected from the groups were, then, submitted for data analysis including ANOVA and t test. Results indicated that the implementation of comic strips could have a positive effect on grammatical competence and performance.
۶.

A Cross-Cultural Study of Conceptual Metaphors in The Kite Runner and To Kill a Mockingbird

کلید واژه ها: Contemporary View of Metaphor Classical View of Metaphor The Kite Runner To Kill a Mocking Bird

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
The goal of this study was to compare the use of conceptual metaphors in English novels written by native and nonnative writers of English. Therefore, two novels were selected: To Kill a Mocking Bird by Harper Lee, a native English writer, and The Kite Runner by Khaled Hosseini, a nonnative English writer. To find the instances of conceptual metaphors in each book, approximately 10% of the pages of each novel was randomly selected and examined line by line based on the framework introduced by Lakoff and Johnson (1980). In the next step, to find the number and type of metaphors used in each book, the identified metaphors were categorized under their underlying concepts and counted. Then, the frequencies of different types of metaphors in each book were tallied and tabulated, and with the use of a chi-square test, the possible differences among the 2 writers’ use of different types of metaphors were found. Results indicated that, in both novels, there were significant differences among the 5 types of metaphors that were identified, namely structural metaphors, ontological metaphors, orientational metaphors, metonymy, and personification. Findings revealed that, in both books, ontological metaphors were the most frequently used type and personification was the least frequently used one. Also, no statistically significant difference was seen between the two writers’ use of the different types of metaphors. Findings are claimed to bear some implications for L2 pedagogy, benefiting teachers, syllabus designers, writers, and L2 learners.
۷.

Applied Linguistics Faculty Members’ Perceptions of (Im)politeness and (In)appropriateness of L2 Learners’ E-Mail Requests(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: E-mail (Im)politeness (In)appropriateness Politeness Request

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
A significant amount of contribution to pragmatics research comes from cross-cultural and developmental pragmatic studies with L2 learners in focus; however, despite broad interest in such analyses, the role of lecturers has been relatively ignored. As the lectures’ perceptions/opinions of L2 learners’ e-mail requests are important, L2 learners must become familiar with their lecturers’ perceptions of (in)appropriateness and (im)politeness of e-mail requests. Therefore, through examining Iranian applied linguistics lecturers’ perceptions of (in)appropriateness and (im)politeness of L2 learners’ e-mail requests, this study was an attempt to provide insights into lecturers’ ideal norms of (in)appropriateness and (im)politeness of L2 learners’ e-mail requests. To this aim, a purposive sample of 38 university lectures participated in this study. A questionnaire was utilized to collect the data. The lecturers’ comments in the questionnaire served as the basis to identify the major themes (e.g., directness, language use accuracy, etc.). An in-depth qualitative analysis of the lecturers’ comments revealed that the perceptions of the lecturers were greatly influenced by the use of appropriate openings and closings of the e-mails. Also, language use accuracy and appropriateness were among the most recurring reasons mentioned by the lecturers to regard the e-mails as (in)appropriate and (im)polite. Overall, the results stress the importance of pragmalinguistic and sociopragmatic aspects of language for applied linguistics lecturers. Findings have implications for L2 learners, teachers, and researchers.
۸.

مقاله به زبان انگلیسی: آموزش مبتنی بر واژه واره ها و توسعه ی مهارت گفتاری داوطلبان آزمون آیلتس: به کارگیری رویکرد فرمول واره ای واژگانی در بخش های تک گویی و گفت وگو (Lexis-Based Instruction and IELTS Candidates’ Development of L2 Speaking Ability: Use of Formulaicity in Monologic Versus Dialogic Task)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توالی های فرمولی آموزش واژه واره - محور توانش گفتاری توالی های تحلیل نشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
اگر چه پژوهش در حوزه ی واژه واره ها (لویز، 1997؛ تاگوچی، 2008) امکان پذیر بودن آموزش مبتنی بر توالی های فرمولی واژگان (یا توالی های واژه ای فرمول واره) را قبلا تایید کرده است، با این وجود، بررسی روند یا چارچوب هایی که از طریق آن این رویکرد عملی شود، و نیز حوزه هایی از زبان دوم یا زبان خارجی که این نوع آموزش کاربرد موثرتری دارد، نیازمند پژوهش بیشتری است. این مطالعه ی با روش پیش آزمون-پس آزمون- مقایسه ای گروه بر آن بود تا ابتدا تاثیر دو نوع آموزش فشرده و گسترده ی واژه واره-محور را بر توسعه ی عملکرد گفتاری داوطلبان آزمون آیلتس بررسی کند، و دوم، این مطالعه بر آن بود تا بررسی کند که آیا نوع آزمون گفتاری آیلتس (تک گویی و گفت وگو) تاثیر معناداری بر تعداد توالی های فرمولی واژگان (یا توالی های واژه ای فرمول واره) مورد استفاده ی سخنوران دارد. در این راستا، سه کلاس آیلتس در یک مرکز زبان در ایران متشکل از40 داوطلب آزمون به صورت تصادفی به یک گروه شاهد و دو گروه آزمایش تخصیص یافتند. گروه ها به یک اندازه آموزش دریافت کردند، هرچند به شیوه ی متفاوت، دو گروه آزمایش دو نوع آموزش فشرده و گسترده ی توالی های فرمولی واژگان (یا تکه های تحلیل نشده) و گروه شاهد آموزش غیر واژه واره-محور دریافت کردند. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایش به صورت معنادار از گروه شاهد بهتر عمل کردند، که بر مؤثربودن هر دو نوع آموزش فشرده و گسترده ی واژه واره-محور در ارتقای توانش گفتاری زبان آموزان اشاره دارد. همچنین مشخص شد که آزمون های نوع گفت وگو نسبت به تک گویی منجر به استفاده ی بیشتری از توالی های فرمولی شد.
۹.

L2 Learners’ Enhanced Pragmatic Comprehension of Implicatures via Computer-Mediated Communication and Social Media Networks(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Implicatures Computer-mediated communication Social media networks Synchronous CMC Asynchronous CMC modules

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
Second or foreign language (L2) learners’ development of interlanguage pragmatic (ILP) competence to understand and properly interpret utterances under certain social and cultural circumstances plays a pivotal role in the achievement of communicative competence. The current study was designed to explore the effects of synchronous computer-mediated communication (SCMC) and asynchronous computer-mediated communication (ACMC) course modules delivered through social media networks (SMN) on the development of the Iranian L2 learners’ comprehension of implicatures. The participants of the study were 90 English-as-a-foreign-language (EFL) undergraduate students attending three intact classes. The classes were randomly assigned to one control and two experimental (SCMC and ACMC) groups. An open-ended implicature comprehension test was used to assess students’ ILP development in this pretest-posttest comparison-group study. The control group received the traditional teacher-fronted instruction, and the S/ACMC groups received instruction via synchronous and asynchronous modules of SMNs for 4 months, respectively. Students’ attitudes towards the CMC-based courses were also sought. Split-plot ANOVA results indicated that both experimental groups developed significant ILP ability to comprehend and interpret L2 implicatures after the instruction; however, by comparison, the ACMC group improved more considerably. It is concluded that, first, comprehending L2 implicatures is not impervious to computer-mediated instruction and, second, different CMC affordances may result in differential ILP developmental effects in teaching L2 pragmatics. The findings can help L2 teachers decide how to use CMC affordances and SMN modules to raise L2 learners’ pragmatic awareness
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: تحلیل منظور شناسانه راهبردهای درخواست بین زبان آموزان ایرانی و متکلمین بومی کانادایی در هتل (A Pragmatic Study of Requestive Speech Act by Iranian EFL Learners and Canadian Native Speakers in Hotels)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کنش گفتاری درخواست الگوی بین فرهنگی کنش های گفتاری اظهار شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
این مطالعه تلاشی در راستای بررسی کنش های رفتاری درخواست، توسط انگلیسی زبانان کانادائی و زبان آموزان فارسی بود تا شباهت ها و تفاوت های میان این دو فرهنگ و تاثیر متغییر های موقعیتی همچون قدرت، فاصله، میزان آشنائی با موقعیت و همچنین تاثیر زبان مادری بر زبان آموزان ایرانی را بررسی کند. چهار گروه شرکت کننده عبارت بودند از: کانادائی های انگلیسی زبان ، زبان آموزان ایرانی،کارمندان ایرانی هتل، و ایرانیان فارسی زبان. اطلاعات بوسیله پرسشنامه ی تکمیل گفتار که شامل 12 موقعیت بود، بدست آمد. همچنین، این پرسشنامه به فارسی ترجمه شد و در اختیار ایرانیان فارسی زبان قرار گرفت. داده های بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس الگوهای بین فرهنگی کنش های گفتاری ( بلام-کالکا و الشتین،(1984 کد گذاری شد. یافته ها نشان داد که فرهنگ فارسی به درخواست مستقیم و ادب مثبت متمایل است، در حالیکه فرهنگ کانادائی به ادب منفی و درخواست غیر مستقیم متمایل می باشد. ایرانیان در عملکرد در خواستی خود نشان دهنده تنوع بیشتری بودند و نسبت به متغیرموقعیت حساسیت بیشتری نشان دادند. کانادایی ها عملکردشان ثابت بود. و درخواست خود را در بیشتر موقعیت ها به طور غیر مستقیم ادا میکردند.
۱۱.

Rendering Strategies in Culture-Specific Items: Taboo Expressions in IRIB’s Dubbed Hollywood Movies

کلید واژه ها: AVT Culture-Specific Items Taboo Domestication Foreignization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
Translators face a number of difficulties while translating. Not only translation of cultural elements is of utmost importance in translation studies, but also it is an arduous task for translators, especially in the case of interlingual translation. One of the biggest concerns of audiovisual translators is culture-specific items amongst which taboo expressions are included. This study aimed at investigating the applied strategies in the translation of taboo expressions, from English into Persian, in 5 Hollywood dubbed movies by IRIB; namely, Family Business (1989), Lethal Weapon 3 (1992), Sudden Death (1995), Welcome to Collinwood (2002), and Anacondas (2004). Establishing this research, the original movies were compared with their dubbed Persian versions. Hence, the taboo expressions were extracted and compared with their Persian translations in the dubbed versions. Based on Venuti’s (1995) strategies in translation studies (i.e., domestication and foreignization), the results were interpreted. Analysis of the relevant data indicated χ2 (12, N = 5) = 23.08, p = 0, considering **p ˂ 0.05.  Moreover, the “deletion” strategy, with the highest frequency (i.e., 55.97%), was the topmost used strategy in the rendition of the taboo expressions.
۱۲.

On the Interplay of Self-Esteem, Proficiency Level, and Language Learning Strategies Among Iranian L2 Learners

نویسنده:

کلید واژه ها: Language learning strategies (LLSs) Self-esteem proficiency level Iranian L2 learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
It is axiomatic that L2 teaching and learning is a process that requires dynamic involvement of L2 learners in the acquisition of knowledge and skills. L2 learners need to be assisted in setting individual learning goals. They should also be given the exposure to and guidance in effective language learning strategies (LLSs) in order to build a high level of confidence in the learning process. The study was an attempt to examine the relationship between LLSs and L2 learners’ self-esteem. To achieve such objectives, a questionnaire was administered to 120 Persian L2 learners. The results revealed that LLSs had a strong correlation with self-esteem. Besides, the same strong, positive correlation was also observed between the participants’ self-esteem and their L2 proficiency level. It was finally underestood that of the L2 independent variables of the study (i.e., self-esteem and L2 proficiency level), it was the L2 participants’ proficiency level that better accounted for their use of LLSs. Conducting studies like the present one may contribute effectively to the better teaching of an L2 to L2 learners.
۱۳.

بازخورد منفی کنکور در کلاس های زبان انگلیسی در ایران و بررسی انتقادی عملکرد و مسئولیت پذیری افراد در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار نتیجه ای آثار آزمون های سرنوشت ساز آزمون سازی انتقادی بازتولید یا تغییر آثار منفی آزمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
توجه به آثار زیانبار آموزشی- اجتماعی آزمون های سرنوشت ساز در زندگی و آینده شغلی داوطلبان و بررسی عملکرد افراد مختلف عرصه آموزش و یادگیری در جهت بازتولید یا تغییر این آثار، رویکردی نوین در آزمون سازی زبان به حساب می آید. این پژوهش سعی دارد با کنکاش در آثار زیانبار کنکور در ایران به بررسی نتایج عملکرد آموزشیِ افراد در جهت بازتولید یا تغییر آثار منفی منتج از این آزمون بپردازد. بدین منظور، 60 معلم زبان انگلیسی، 319 دانش آموز پیش دانشگاهی و 15 نفر از والدین ایرانی در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه بود. نتایج نشان داد که فعالیت های آموزشی افراد، اغلب به بازتولید آثار منفی این آزمون از طریق تأکید بر محتوای آزمون به جای آموزش برقراری ارتباط از طریق زبان خارجی، تمرین مهارت تست زنی، عدم استفاده از مواد آموزشی مؤثر، مرور سؤال های آزمون های گذشته و استفاده از آن ها در امتحانات میان ترم و پایان ترم می انجامد. در پایان، توصیه می شود که افراد با اتخاذ رویکرد انتقادی به بازنگری آثار این آزمون بر فعالیت های آموزشی- یادگیری خویش بپردازند و برای تغییر شرایط در جهت ارزیابی عادلانه تر و متعاقب آن مؤثرتر تلاش کنند.
۱۴.

Impact of Recasts and Prompts on the Learning of English Third Person Singular Marker by Persian

کلید واژه ها: corrective feedback recast prompts negative evidence positive evidence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
Based on the controversial beliefs among L2 teachers about effective corrective feedback (CF) strategies, recast and prompts as 2 kinds of CF have drawn the attention of L2 researchers(e.g., Braidi, 2002; Iwashita, 2003; Loewen & Philp, 2006; Panova & Lyster, 2002; Sheen, 2004). Despite these numbers of studies, debate continues to exist about their usefulness as a CF technique. Whereas recasts provide a correct reformulation of L2 learners’ nontarget utterance, the other alternative type of feedback in L2 classroom settings is referred to as prompts (Lyster, 2004) because they provide signals that prompt L2 learners to self-repair rather than provide them with a correct reformulation of their nontarget utterance. Hence, the focus of this study was to examine the effect of recasts in comparison to prompts on the learning of English third person singular marker “s” by Iranian preintermediate L2 learners. Two CF techniques of recasts and prompts were utilized in 2 experimental groups in response to their errors in using the correct form of the verb for third person singular subject. In the third group as the control group, No-CF was provided by the L2 teacher. The results revealed that the Prompts Group had outperformed the Recast Group and No-CF Group. Thus, it could be concluded that prompts as a CF strategy led to more gains than CF that provided the L2 learners with the correct form (recast) than No-CF.  
۱۵.

رشد توانش زبان استعاری فراگیران زبان انگلیسی در سطح متوسطه (Effects of Focus-on-Form(s) Instruction on Iranian Intermediate L2 Learners’ Metaphorical Competence Development)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استعاره توانش استعاری روش شکل-محور روش ساختار-محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۲
پیشرفت های اخیر در زبانشناسی شناختی بر اهمیت و فراگیر بودن روش استعاره در زبان صحه گذاشته است. تاثیر این تحقیقات به طور قابل توجهی به پیشرفت در کار آموزی های آموزشی و تهیه ی مواد و مطالب درسی مفید بوده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر آموزش 2 روش تمرکز بر شکل دستوری(شکل-محور) و تمرکز بر کل دستور(ساختار-محور) در یادگیری زبان استعاری توسط زبان آموزان سطح متوسطه صورت گرفت. ابتدا٬ 60 زبان آموز سطح متوسطه که از نظر مهارت زبانی و توانش استعاری همسان بودند به 3 گروه تقسیم شدند: 2 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل. یکی از گروه های آزمایشی با استفاده از 20 متن انگلیسی در معرض آموزش شکل- محور قرار گرفت. گروه آزمایشی دوم از طریق ساختار- محور اصطلاحات استعاری را فرا گرفتند. گروه کنترل در معرض آموزش معمول قرار گرفتندودر دو آزمونی که قبل و بعد از آموزش از 2 گروه آزمایش گرفته شد، شرکت کردند. تحلیل هم پراکنش به همراه یک تحلیل واریانس 3 طرفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروهی که به صورت شکل-محور آموزش داده شدند عملکرد بهتری در پس آزمون داشتند. بنابر این٬ بین توانش استعاری و روش شکل-محور همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، این امکان وجود دارد که توانش استعاری زبان آموزان از طریق روش شکل-محور افزایش یابد.
۱۶.

L2 Learners’ Strategy Preference in Metaphorical Test Performance: Effects of Working Memory and Cognitive Style(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: working memory metaphorical test performance cognitive style of field (in)dependence (FI/FD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
Although investigating the factors that influence test scores is important, a majority of stakeholders show a paucity of attention towards individual learner differences due to having large classes of L2 learners. This study sought to explore the possible effect of working memory and cognitive style on L2 learners’ metaphorical test performance. The study was conducted in 2 phases. The first phase was quantitative, and the second consisted of a series of case studies using “think-aloud protocol” and “retrospection.” In the statistical phase, aimed at shedding light on the effect of the cognitive style of field (in)dependence (FI/FD) on metaphorical test performance, 80 senior undergraduates majoring in English Translation were selected through a truncated test of TOEFL adopted from Barron (2004). Metaphorical test performance was analyzed through recognition, text-based true-false, and scripturally implicit questions, refined by conducting factor analysis. Moreover, the participants’ cognitive style of FI/FD was identified via GEFT. In the qualitative part, after analyzing the verbal reports of 8 informants, the participants’ strategy preferences were examined. Results revealed the impact of the cognitive style of FI/FD and working memory on the participants’ strategy preferences. Due to the advent of learner-centered approaches, this study has some implications for L2 pedagogy discussed in the paper.
۱۷.

تفاوت های بین فرهنگی و انتقال منظورشناختی در کنش گفتاری رد کردن در انگلیسی و فارسی (Cross-Cultural Differences and Pragmatic Transfer in English and Persian Refusals)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت زبانی قواعد معنایی انتقال منظور شناختی پرسشنامه تکمیل گفتمان الگوی رد کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۸ تعداد دانلود : ۸۹۴
تحقیق حاضر تفاوت های بین فرهنگی فراوانی قواعد معنایی در انجام کنش گفتاری رد کردن درخواست بین فارسی زبانان و انگلیسی زبانان را بررسی می کند. همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا زبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرند راهکارهای رد کردن در زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند یا نه و آیا رابطه ای بین سطح مهارت آنها و انتقال این راهکارها وجود دارد. بدین منظور،66 بومی زبان فارسی و 59 بومی زبان انگلیسی از هر دو جنسیت به ترتیب نسخه های فارسی و انگلیسی از یک پرسشنامه تکمیل گفتمان را پر کردند. از آزمون تعین ســطح آکسفورد (OPT) برای تشکیل دو گــروه 61 نــفری از زبان آموزان سطح بالا و 81 نفری از زبان آموزان سطح پائین ایرانی استفاده شد. این دو گروه پرسشنامه انگلیسی تکمیل گفتمان را تکمیل کــردند. راهکارهای رد کردن درخواست که شرکت کنندگان در این تحقیق از آن استفاده کردند به قواعد معنایی تبدیل شدند و سرانجام به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه می شوند، طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق تفاوت معناداری در کاربرد راهکارهای مستقیم رد کردن بین انگلیسی و فارسی نشان نداد. بر خلاف فارسی زبانان که در کاربرد راهکارهای غیرمستقیم از انگلیسی زبانان پیشی گرفتند، انگلیسی زبانان راهکارهای که به ردکردن ضمیمه می شوند را بیشتر به کارگرفتند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که هردو گروه زبان آموزان سطح بالا و پائین در به کار گیری رد کردن غیرمستقیم و راهکارهایی که به ردکردن ضمیمه منجر می شوند انتقال منظور شناختی داشتند. البته زبان آموزان سطح پائین بیشتر از زبان آموزان سطح بالا راهکارهای زبان اول خود را به زبان دوم انتقال می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان