یوسف کرمی

یوسف کرمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی

تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تأسیس نظام های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری ها شاهد استقرار وجود حکومت های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می باشیم بطوری که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنأ پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می گردد.
۲.

A Corpus Analysis of Animal-Term Conceptual Metaphors in the Persian Book of Marzbannameh(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
The current study investigated the distribution of animal terms in the Persian book of Marzbannameh and their metaphoric repetition in the users’ opinions, thoughts, and worthiness. By investigating the Persian book of Marzbannameh as one of the famous literary books which is rich of animal conceptual metaphors, a corpus of 376 animal terms in content has been chosen and analyzed. Four raters who were the Persian Literature teachers analyzed accurately the pertinent book for evaluating the available animal metaphors. And, two other raters who were the Persian Literature professors were asked to study the decisions and present the final propositions if they had different ideas about a concept. Moreover, as a supporting research method, focus groups were engaged by the Persian Literature teachers and professors to give their ideas and thoughts about the positive and negative qualities of the contained animals in the selected book. The results offered that animals are not distributed alike in this book, are used with diverse conceptualizations and stood for both positive and negative connotations. Also, it was found that the domestic animals generally have positive characteristics; however, some of them violate this rule, connoting just negative characteristics. After all, the wild animals, except for hawk, generally have negative characteristics.
۳.

A Comparative Corpus-Based Analysis of Using Hedging, Boostering, and Self-Mentioning Metadiscourse Markers in Persian and English Psychology Books

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
Metadiscourse is a set of linguistic ties used to communicate attitudes and denote the grammatical attributes of a text. The present study was conducted to inspect using hedging, boostering, and self-mentioning metadiscourse markers in the well-known Persian and English psychology books. Based on the chosen corpora of the study, this inquiry purposed to realize what the general preferences are in the use of hedging, boostering, and self-mentioning metadiscourse markers in Persian and English psychology books. The corpora of four psychology books, two by Persian- speaking psychologists and two by English-speaking psychologists, were chosen and analyzed based on Hyland’s (2005) model of metadiscourse. The data obtained and collected from the chosen corpora were analyzed by Ant Conc 3. 5 . 7 and SPSS statistical software. By analyzing the corpora of the study quantitatively, it is resulted that Persian-speaking psychologists used more metadiscourse markers than that of English-speaking psychologists in their books. Secondly, it is detected that Persian-speaking psychologists used fewer hedging metadiscourse markers in their books than that of their English-speaking counterparts. Thirdly, it is found that Persian-speaking psychologists used more boostering metadiscourse markers in their books than that of their English-speaking counterparts. Next, it is realized that Persian-speaking psychologists used more singular first-person self-mentioning metadiscourse markers in their books; however, their English-speaking counterparts used more plural third-person self-mentioning metadiscourse markers in their books. In addition, textual analysis has shown the difference of Persian and English sub-corpora in using hedging, boostering, and self-mentioning metadiscourse markers.
۴.

مقایسه عملکرد پیش بینی با شرایط انسداد زمانی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد پیش بینی انسداد زمانی تکواندو نخبه ادوب پریمیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد پیش بینی با شرایط انسداد زمانی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه تکواندوکاران مرد بزرگسال در سال (1394) تشکیل دادند که از میان آن ها 20 نفر انتخاب شدند. از فرم ثبت داده ها و خطاها، نرم افزار شنیداری دیداری ادوب پریمیر و نرم افزار مخزن تصاویر به عنوان ابزار استفاده گردید. تصاویر با انسداد زمانی مشخص (050/0، 100/0 و 150/0 ثانیه) جهت تشخیص و پاسخ به آزمودنی ها ارائه شد. یافته ها نشان دهنده تفاوت معنادار در میانگین پیش بینی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در شرایط انسداد می باشد. همچنین، پیش بینی در (050/0) ثانیه قبل از ضربه، بهترین زمان جهت تشخیص نوع ضربه است. می توان گفت که با افزایش زمان پیش از ضربه از (050/0) ثانیه به (150/0) هزارم ثانیه، خطای پیش بینی تکواندوکاران غیرنخبه به طور معناداری بیشتر از تکواندوکاران نخبه می شود.
۵.

نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی

کلید واژه ها: تأمین اجتماعی وجوهات شرعی خمس و زکات و فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۷۲
عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه های برخی از خانواده ها می شود؛ نبود تعادل در آن ها اصلی ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم انداز فعالیت های صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه می سازد. فلسفة وجودی وجوهات شرعی، خصوصاً نوع واجب آن، که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب می شود، در نظام اسلامی عمدتاً معطوف به ترمیم این شکاف بوده است. اما متأسفانه جامعة ما نه تنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است، بلکه روزبه روز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدیم. تنها راه مقابله با این بحران (توزیع صحیح درآمدها) بهره گیری از فرصت های بومی موجود در حوزه های مختلف جامعه است. از جمله حوزه هایی که می توان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است، که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین می کند که می توان از آن ها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست. در این مقاله، که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است، میزان بالقوة وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نه تنها کفایت می کند، بلکه با به کارگیری آن در جهت رفع فقر، خط فقر را نیز تا قریب 60درصد بهبود خواهد بخشید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان