امیرسالار  ونکی

امیرسالار ونکی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد MBA، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

ارایه رویکردی نوین به منظور تصمیم گیری در خصوص انتخاب همسر مناسب با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندشاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف:هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه چارچوبی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری در انتخاب همسر مناسب بود. روش: در این مقاله ابتدا معیارهای انتخاب همسر از مقالات استخراج شد. سپس در قالب روش بُردا در اختیار تعدادی از دانشجویان و مشاوران این حوزه قرار گرفت و در نهایت، فهرست نهایی معیارها احصا شد. سپس سعی شد با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل روابط خاکستری فازی پویا، این فرایند ساختارمند شود. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که داشتن اعتماد به نفس و سلامت جسمی و ذهنی همسر، مهم ترین معیارهای انتخاب همسر می باشند. علاوه بر این، اهل فرزند و خانواده بودن، داشتن زمینه خانوادگی خوب و آینده مالی خوب نیز وزن بالایی در میان معیارها دارند. نتیجه گیری: نظر به اینکه فرایند انتخاب همسر، تصمیمی فردی است، لذا فرایند طراحی شده برای یک مورد مطالعه در دنیای واقعی استفاده شده است. فرایند طراحی شده می تواند برای جوانان در این تصمیم گیری دشوار، تصمیم سازی کرده، آنها را در اتخاذ تصمیم نهایی یاری رساند. به کارگیری چارچوب طراحی شده در سایر موقعیتهای واقعی می تواند میزان اعتبار خروجی های تحقیق را تبیین کند
۲.

ارائه چارچوبی به منظور رتبه بندی و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب روش های SWARA و TODIM (مورد مطالعه: تیم منتخب جهان در سال 2015)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
امروزه مسابقات ورزشی تحت عناوین مختلف در سراسر دنیا در حال برگزاری است و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. ورزش های تیمی همچون فوتبال و والیبال به کسب وکارهای بزرگی تبدیل شده اند که هزینه های بسیاری در آنها صرف انتقال بازیکنان می شود. ازاین رو، یکی از مسائل مهم دنیای ورزش، جست وجوی اعضای جدید برای پر کردن موقعیت های خالی در جهت افزایش کیفیت تیم هاست. در شرایط کنونی برای انتخاب بهترین بازیکن در رشته والیبال اغلب به صورت تک معیاره برخورد شده است؛ حال آنکه از دیدگاه خبرگان این حوزه لزوم بهره گیری از معیارهای متعدد و استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه ضرورت است. بر همین اساس مقاله کنونی با هدف ارائه چارچوبی علمی برای رتبه بندی بازیکنان والیبال و گزینش مناسب ترین بازیکنان برای نقش آفرینی در پست های مختلف تهیه شده است. در این زمینه نخست براساس مرور پیشینه تحقیق و برگزاری جلسه با خبرگان این حوزه، فهرستی از معیارهای انتخاب بازیکن در پست های مختلف احصا شد. در ادامه با بهره گیری از روش SWARA و کسب نظرهای خبرگان معیارهای موردنظر، اولویت بندی و وزن دهی شد. سپس روش TODIM برای انتخاب نهایی بازیکنان منتخب از بین گزینه های موجود معرفی شده است. به منظور اطمینان از صحت مسیر تحقیق، از چارچوب طراحی شده به منظور رتبه بندی بازیکنان حاضر در جام جهانی 2015 ژاپن و تشکیل تیم منتخب جهان استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است.
۳.

مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل سازی موضوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۲
هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق تر پژوهش های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به منظور طبقه بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای بالقوه تحقیقاتی آینده در این حوزه اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی کاراتر انبوهی از مقاله های مربوط به حوزه حسابرسی داخلی، از رویکرد «مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)» استفاده شد و از این طریق، مجموعه مقاله های استخراج شده به لحاظ موضوعی مدل سازی شدند. اطلاعات لازم از پایگاه داده تامسون رویترز وب آف ساینس (WoS) برای 1401 مقاله، طی سال های 1920 تا 2021 جمع آوری شده اند. یافته ها: خروجی مدل سازی موضوعی، محوریت هفت حوزه در پژوهش های حسابرسی داخلی را به این شرح نمایش می دهد: حسابرسی داخلی در صنعت بهداشت و درمان؛ حسابرسی داخلی در حوزه های مدیریت ریسک و تقلب و کنترل های داخلی؛ شایستگی و آموزش و کیفیت حسابرسی داخلی و رابطه حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی. بررسی جداگانه هر یک از این موضوعات شناسایی شده در ارتباط با حسابرسی داخلی، گویای اهم پژوهش های صورت گرفته در این حوزه مشخص و شناسایی فرصت های موجود برای پژوهش های بعدی است. نتیجه گیری: در سیر تکامل حسابرسی داخلی (تقریباً 100 سال گذشته) از لحاظ فلسفه وجودی، می توان گفت که حصول اطمینان به صحت دفاتر و حساب های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از وجوه یا اموال شرکت، با کمک به ایجاد و افزودن ارزش برای شرکت ها تغییر کرده است؛ خدمات آن از اطمینان بخشی به گزارش های مالی و پاسخ گویی به ذی نفعان محدود آن، یعنی مدیران ارشد، به اطمینان بخشی و مشاوره و پیش بینی ریسک شرکت برای کلیه ذی نفعان شرکت و پاسخ گویی به آنان ارتقا یافته است. تغییر جهت پاسخ گویی حسابرسی داخلی و همکاری بیشتر آن با حسابرسان مستقل، به همراه رشد فناوری و افزایش پیچیدگی سازمان ها، به تغییر در شایستگی و مهارت های مورد نیاز، به علاوه بهبود استقلال و بی طرفی آن و همچنین درگیر شدن حسابرسان داخلی در سایر حوزه های تخصصی (به غیر از حسابداری و حسابرسی) منجر شده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه یابد.
۴.

تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی پژوهش های منتشر شده در زمینه رسانه های اجتماعی و گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۹۸
رسانه های اجتماعی در بسیاری از جنبه های گردشگری خصوصا در جستجوی اطلاعات، تصمیم گیری، ارتقاء گردشگری و تعامل با مشتریان نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به رشد روزافزون پژوهش های منتشرشده در این زمینه، هدف این پژوهش تحلیل روند انتشارات و تحلیل علم سنجی پژوهش هایی است که در زمینه رسانه های اجتماعی و گردشگری منشر شده اند. بدین منظور اطلاعات 1054 مقاله که در بازه 2009 تا 2020 منتشر شده اند، از پایگاه داده ای وب آو ساینس استخراج شده و مورد تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق به دو سطح تحلیل پرداخته می شود. در سطح اول روند تحقیقات و تاثیر مقالات، نویسندگان و مجلات با استفاده از تحلیل استنادی مورد بررسی قرار می گیرد. در سطح دوم ساختار شبکه هم رخدادی کلمات و شبکه هم تالیفی نویسندگان، موسسات و کشورها تحلیل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از رسانه های اجتماعی در بخش های مختلف گردشگری در سال های اخیر رشدی فزاینده داشته است
۵.

ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۷
واحد های تحقیق و توسعه از واحدهای اساسی سازمان ها هستند و انتخاب مناسب ترین فرد به عنوان مدیر تیم، بر موفقیت آن تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که تاکنون برای احصای معیارها و انتخاب مدیر یک تیم تحقیق و توسعه، چارچوب ساختارمندی ارائه نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارائه رویکردی نوین برای انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است. بدین منظور، فهرست معیارهای متناسب برای انتخاب مدیر تحقیق و توسعه با بهره گیری از مدل های شایستگی احصا شد. در ادامه، با توجه به تعدد معیارهای شناسایی شده و لحاظ این نکته که اهمیت معیارها برای خبرگان متفاوت است، به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندشاخصه مد نظر قرار گرفت. از این رو، برای وزن دهی به معیارها از روش سیموس تجدیدنظرشده استفاده شد و به کمک روش آراس اینتروال، مناسب ترین کاندید انتخاب گردید. در نهایت رویکرد طراحی شده برای انتخاب مدیر پروژه تحقیق و توسعه در شرکت کیسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت های فردی (به ویژه انتخاب و اختصاص پرسنل، تخصیص منابع و همچنین داشتن نگرش سیستمی) مهم ترین معیار در انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است.
۶.

ارائه چارچوبی به منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (مورد مطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۹
Given the increasing requirements of communication and the need for advanced network-based technologies, cloud computing has been suggested as a perfect strategy to achieve these objectives. Yet, despite the development of computing applications and the increased number of alternatives, it is quite a difficult task to select the exact software platform for the implementation of cloud computing arrangements. In this line, the present paper aimed to develop a scientific framework as how to select the proper software for successful cloud computing implantation at the infrastructure level. First through a review on the related literature and using experts’ opinions, the software selection criteria were extracted. Based on the framework proposed here, the interval-valued fuzzy ARAS method was then employed for weighting and prioritizing specified alternatives. This model was applied by the Faculty of New Sciences and Technologies of Tehran University in order to select proper software platforms from among five alternatives. The results revealed that the OpenStack cloud operating system has been selected as the best alternative, most probably because this platform demonstrates significant achievement for its merits such as high level of performance, reliability and security, stability, and usability.
۷.

یک قرن حسابرسی داخلی- با بهره گیری از مرور ادبیات محاسبه محور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
مروری بر ادبیات حسابرسی داخلی طی قرن گذشته حاکی از تنوع موضوعی قابل توجهی است طوری که مرور سیستماتیک مطالعات مذکور را با هدف شناخت عمیق تر تحقیقات حسابرسی داخلی ضروری می سازد. این تحقیق با هدف شناسایی موثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان، مراکز تحقیقاتی و کشورها؛ ساختار همکاری بین نویسندگان، مراکز تحقیقاتی و کشورها؛ و موضوعات با الگوهای پرتکرار در حوزه حسابرسی داخلی طی دوره صد ساله اخیر صورت گرفته است. با استفاده از رویکرد مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)، مجموعه مقالات استخراج شده از پایگاه داده WoS طی یک دوره صد ساله از 1920به دو روش تحلیل اثرات و ساختار مورد بررسی قرار می گیرند و از نرم افزار VOSviewerدر ساخت و تصویر سازی کتاب سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد دیوید وود به عنوان نویسنده برتر، مجله Auditing-A Journal of Practice &Theory به عنوان موثرترین مجله؛و مقاله «حق الزحمه حسابرسی: فراتحلیل تأثیر ویژگی های عرضه و تقاضا» و یکی از نویسندگان آن یعنی رابرت کِنِکِل به ترتیب عنوان پر استنادترین مقاله و دارای بیشترین شبکه همکاری محققین حوزه شناسایی شدند. «مدیریت» و «حاکمیت شرکتی» پر کاربردترین کلمات بوده و دانشگاه آمریکایی «بیرمنگام یانگ» بیشترین ارتباط را با سایر دانشگاهها داشته است. مقاله آدری گِرَملینگ «نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی» در سال 2004 بیشترین هم استنادی را در زمینه انتشارات داراست و مجله «Accounting Review» از قدیمی ترین و با بالاترین شاخصH و ضریب تاثیر در حوزه حسابداری و حسابرسی محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان