علیرضا راستی

علیرضا راستی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

رویکرد معناشناسانه قالبی به انواع فعل ناقل و راهبردهای برگردان آن ها در ادبیات روایی: نمونه موردی برگردان فارسی رمان دل تاریکی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۹
هدف از پژوهش کنونی بررسی راهبردهای ترجمه افعال ناقل به فارسی در چارچوب رهیافت معناشناسی قالبی است. بدین منظور در گام اول تمام ٣٦٠ فعل ناقل موجود در متن اصلی رمان دل تاریکی استخراج شد و سپس مطابق با فهرست قالبی سمز (2009) با ناقل های مورد استفاده در برگردان فارسی اثر توسط صالح حسینی به طور تطبیقی بررسی شد. یافته ها علاوه بر بسامد بسیار بالای قالب های معنایی ارتباط بیانی، حاکی از بسامد نسبی قالب های ارتباط پرسشی، ارتباط حفظ نوبت، ارتباط حالتی، و ارتباط صوتی و نیز رخداد اندک یا عدم وجود مصادیق مربوط به سایر قالب ها در هر دو اثر بود. در گام بعدی پژوهش، دوازده راهبرد ترجمه که توسط مترجم استفاده شده بود، شناسایی شد. یافته ها حاکی از آن بود که پس از راهبرد برگردان تحت اللفظی، راهبردهایی نظیر تبدیل ناقل های لحنی به خنثی، تبدیل فعل غیرناقل به ناقل، استفاده از ساخت های قید + فعل و عبارت حرف اضافه + فعل، و تبدیل فعل ناقل به دو ناقل در متن مقصد بیشترین بسامد را در پیکره زبانی داشتند. با توجه به یافته ها به نظر می رسد زبان انگلیسی به ویژه در گونه ادبی روایی خود از افعال گفتاری بیشتر و ساخت های با انعطاف بیشتری نسبت به فارسی بهره می جوید که برگردان آن ها را برای مترجم فارسی چالش برانگیز می سازد. از نتایج این تحقیق و تحقیقات تکمیلی مشابه می توان در توانمندسازی مترجمان تازه کار و کمک به غنای ظرفیت برگردان فارسی بهره جست.
۲.

Iranian EFL Teachers’ Sense-Making of Policy Reforms: The Case of the New Communicative-Based Curriculum

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۸۸
By the end of the 2020s, a change involving the substitution of the Communicative Approach to English teaching for the Structural one has been fully operative in the Iranian secondary education system. This study set out to explore the views of Iranian teachers vis-a-vis the changes introduced into the education policy of the nation since teachers as end-point policy workers play a pivotal role in the ultimate success or failure of any curricular activity. Using data from semi-structured interviews and follow-up procedures, the investigation sought to delve into how eighteen EFL teachers at the upper secondary education level made sense of changes effected at the intersection of policy and practice. Common patterns and themes were identified and presented at the level of data analysis. Despite embracing the changes, the results showed that the teachers sensed that they had been left to their own devices in translating policy into practice and that the proposed reforms were not all-inclusive in the sense that significant stakeholders including parents, school counselors, and educational leaders had been left out. They were further keenly aware of a number of obstacles in the way of policy enactment and found especially the prevalence of a regime of cramming for tests leading to the dominance of a negative teach-to-the-test culture, limited support available and infrastructural challenges, as well as resistance to change among structurally-minded practitioners as highly detrimental to implementation of change. Implications for policy, practice, and research are finally given.
۳.

Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study

کلید واژه ها: Iran teacher education Teacher Agency English as a Foreign Language

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
This investigation set out to look into the issue of teachers’ exercise of agency in the Iranian EFL context. More specifically, as part of a larger study, it reports on the ways two Iranian Ministry of Education teachers make sense of and operate in the country’s educational setting under the demands of a centralist system of education. Priestley, Biesta, & Robinson’s (2013) framework of teacher agency formed the conceptual backbone of the present study as well as guiding the data collection/analysis of the study. Qualitative data, from semi-structured interviews as well as follow-up data collection procedures, were gleaned from the participants over the course of an academic year and were subjected to analytical interpretation in the light of the said framework. The researchers came up with findings which, in the main, gave more weight to the well-roundedness of Priestly, Biesta, & Robinson’s model of teacher agency. The results also pointed to the highly situated nature of teacher responsiveness and action, thereby undermining the still prevalent views of the essentialist and idealized character of (teacher) agency. The results of the study are liable to be of use, among others, to case-based teacher education programs.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان