امید محمودیان

امید محمودیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تحلیل روش های قیمت گذاری شرکت ام تیان ایرانسل

کلید واژه ها: قیمت گذاری قیمت گذاری بسته ای قیمت گذاری ارزش محور قیمت گذاری دو جزیی قیمت گذاری تبعیض قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۸۹۳
قیمت یکی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی است. یکی از تصمیم گیریهای مهمی که هر بنگاهی با آن روبه رو است، قیمت گذاری است، که می تواند در رسیدن به اهداف شرکت مؤثر باشد. روش های قیمت گذاری به طور کلی به روش های هزینه محور و ارزش محور تقسیم بندی میشوند. با توجه به هزینه ی نهایی کالاهای اطلاعاتی صفر است، روش های قیمت گذاری این کالاها ارزش محور است. در این پژوهش شیوه های قیمت گذاری شرکت ام تی ان ایرانسل بررسی شده است. روش و نوع پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری انتخاب شده، دو گروه دانشجویان و فروشندگان هستند. تعداد نمونه برای هر گروه تعداد 384 نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی(ساده) است. نتایج پژوهش بر این است که رابطه ی بین تقاضای خدمت پیامک و مکالمه مستقیم و مثبت است. با توجه به اینکه رابطه مستقیم است، سیاست بسته فروشی مناسب نیست. همچنین کشش قیمتی تقاضا برای هر خدمت در هر گروه محاسبه شده است. مقدار کشش هر دو خدمت در هر دو گروه کوچکتر از یک است، پس شرکت با افزایش قیمت می تواند به درآمد و سود بیشتری برسد. پیشنهاد می شود، با توجه به اینکه مقدار کشش برای هر دو خدمت در گروه دانشجویان کوچکتر از مقدار آن در گروه فروشندگان است و همچنین میانگین قیمت هر دو خدمت در گروه دانشجویان بیشتر از مقدار میانگین برای گروه فروشندگان است، شرکت، راهبرد تبعیض قیمت درجه سه را به بسته ی قیمت گذاری خود اضافه کند. با توجه به اینکه هزینهی نهایی تولید خدمات این شرکت صفر است، سیاست قیمت گذاری دو جزیی نیز می تواند به افزایش سود کمک کند. همچنین آثار مثبت شبکه در تقاضای این خدمات وجود دارد.
۲.

بررسی تحلیلی نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام

کلید واژه ها: بازده سهام نسبت های مالی شاخصهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
تحقیق حاضر جهت فراهم آوردن شواهدی پیرامون نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام بین سال های 1379 تا 1385 صورت پذیرفته است. در این تحقیق نسبت های مالی دوازده گانه در 4 گروه نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته اند. در آزمون فرضیه های این تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده که به طور همزمان به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین نسبت های جاری، بدهی به داریی، بازده حقوق صاحبان سهام و سود به فروش با بازده سهام رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق، این نسبت های مالی درصد ناچیزی از تغییرات بازده سهام را رقم می زنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان