صحنه

نقد کتاب: حماسه آفرینی دراماتیک ذهن و زبان: نقد و بررسی نمایشنامه «فتح نامه کلات» اثر «بهرام بیضایی»

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸