پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آدرس: تهران بزرگراه کردستان - نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)
تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳
آدرس اینترنتی: http://journals.ihcs.ac.ir
ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۳۴ مورد.
آفاق الحضاره الاسلامیه

آفاق الحضاره الاسلامیه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: آفاق الحضاره الاسلامیه سال بیست و sوم بهار و تابستان 1399 (1441 ه.ق) شماره 1 (پیاپی 45)
ادبیات و پژوهش های میان رشته ای

ادبیات و پژوهش های میان رشته ای

موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات و پژوهش های میان رشته ای سال دوم بهار و تابستان 1399 شماره 3
ادبیات پارسی معاصر

ادبیات پارسی معاصر

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات پارسی معاصر سال دهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 28)
اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان 1398 شماره 2
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 11)
تحقیقات تاریخ اجتماعی

تحقیقات تاریخ اجتماعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال نهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 18)
تفکر و کودک

تفکر و کودک

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: فلسفه و منطق
آخرین شماره: تفکر و کودک سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 20)
جامعه پژوهی فرهنگی

جامعه پژوهی فرهنگی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: جامعه پژوهی فرهنگی سال یازدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 35)
جستارهای تاریخی

جستارهای تاریخی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: جستارهای تاریخی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 19)
جستارهای سیاسی معاصر

جستارهای سیاسی معاصر

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: جستارهای سیاسی معاصر سال دهم زمستان 1398 شماره 4 (پیاپی 34)
حکمت معاصر

حکمت معاصر

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: حکمت معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 30)
زبانشناخت

زبانشناخت

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: زبانشناخت سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 20)