حکمت معاصر - علمی-پژوهشی

حکمت معاصر

 


 

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه

 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 

سردبیر: حمیدرضا آیت‌اللهی

 

مدیر اجرایی: حسن فقیه عبد اللهی

 

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

 

تلفن: 3-88046891(021)(داخلی 287) 

 

وب سایت: http://wisdom.ihcs.ac.ir

 

پست الکترونیک: cont.wisdom@ihcs.ac.ir

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱