ادبیات پارسی معاصر - علمی-پژوهشی

ادبیات پارسی معاصر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۱
مدیر مسئول: مریم عاملی رضایی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: زهرا پارساپور
مدیر اجرایی: هیوا حسن پور
هیئت تحریریه: اسحاق طغیانی، حسینعلی قبادی، روح انگیز کراچی، عبدالحسین فرزاد، سیده مریم عاملی رضایی، ابوالقاسم رادفر، مریم حسینی، تقی پورنامداریان، زهرا پارساپور، قدرت قاسمی پور، قدرت طاهری، علیرضا نیکویی، علیرضا مظفری، غلامرضا پیروز
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabemoaser@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴