تحقیقات تاریخ اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات تاریخ اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: عبدالرحمن حسنی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: شهرام یوسفی فر
مدیر داخلی: اعظم ریاحی
هیئت تحریریه: حسین آبادیان، احسان اشراقی، مهرداد قدرت دیزجی، ناصر تکمیل‌همایون، پروین ترکمنی‌آذر، جهانبخش ثواقب، عباس سرافرازی، مقصود‌علی ‌صادقی گندمانی، نوبایی کندو، علی‌رضا ملایی توانی، ابراهیم موسی‌پور بشلی، مرتضی نورائی، محمدباقر وثوقی، کریستف ورنر
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://socialhistory.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: socialhistory.ihcs@hotmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴