تحقیقات تاریخ اقتصادی (پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات تاریخ اقتصادی (پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
سازمان همکار: انجمن ایرانی تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۱
مدیر مسئول: صفورا برومند
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: نیره دلیر
مدیر داخلی: اعظم ریاحی
هیئت تحریریه: حسین آبادیان، محمدتقی ایمان پور، احمد بادکوبه هزاوه، سید احمدرضا خضری، شهرام یوسفی فر، شهرام جلیلیان، علی رضا ملایی توانی، ابوالحسن فیاض انوش، محمد علی کاظم‌بیگی، سید بیوک محمدی، سید حسین میرجلیلی، زنده یاد ناصر تکمیل‌همایون *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: احمد سیف، شروین فرید نژاد، عادل هاشم علی، تورج دریایی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://economichistory.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: eco.socialhistory@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴