آفاق الحضاره الاسلامیه - نشریه علمی (وزارت علوم)

آفاق الحضاره الاسلامیه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
مدیر مسئول: معصومه نعمتی قزوینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رمضان رضایی
مدیر اجرایی: معلا یابری
هیئت تحریریه: حامد صدقی، ابوالقاسم رادفر، علیرضا میرزا محمّد، عبدالحسین فرزاد، ابراهیم دیباجی، علی باقر طاهری‏ نیا، علی نظری، ابوالحسن امین مقدسی، سید مهدی مسبوق، سید حسین سیدی، کاووس روحی برندق، کبری روشنفکر، داوود مهدوی زادگان، عباس احمدوند، رسول بلاوی، رمضان رضایی، زینه عرفت پور، صابره سیاوشی، معصومه نعمتی قزوینی *** هیئة التحریر الدولیة: رحیم حلو محمد شناوة البهادلی، عبدالنبی خلیل الاشقر، لیاقت تکیم، مسعود ادریس، Jose Francisco Cutillas Ferrer، محمد فغفوری
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://afagh.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: afaqhezareh@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵