آفاق الحضاره الاسلامیه - نشریه علمی (وزارت علوم)

آفاق الحضاره الاسلامیه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
مدیر مسئول: معصومه نعمتی قزوینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
مدیر اجرایی: آنیتا کمالی ها
هیئت تحریریه: الدکتور فیروز حریرچی، الدکتور حمیدرضا آیت‏اللهی، الدکتور ابوالقاسم رادفر، الدکتور علیرضا میرزا محمّد، الدکتور قیس آل قیس، الدکتورهًْ کبری روشنفکر، الدکتور علی باقر طاهری‏نیا، الدکتور سیدعلی میرلوحی،
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://afagh.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: afaqhezareh@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳