چشم انداز مدیریت دولتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

چشم انداز مدیریت دولتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۱۵۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر بهروز درّی‌نوکورانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۰۶۹
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر غلامعلی طبرسا
مدیر داخلی: دکتر طیبه امیرخانی
مدیر اجرایی: دکتر مهران بادین دهش
هیئت تحریریه: دکتر علی‌اصغر پورعزت، دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر حسن دانائی‌فرد، دکتر شمس‌السادات زاهدی، دکتر احمد سرداری، دکتر غلامعلی طبرسا، دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر سعید مرتضوی، دکتر اکرم هادیزاده مقدم، دکتر رضا واعظی
آدرس: تهران - اوین - درکه - میدان دانشگاه - دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری- طبقه دوم- دفتر مجلات چشم‌انداز
تلفن: ۰۲۱۲۲۴۳۱۶۴۴
وب سایت: https://jpap.sbu.ac.ir/
کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵