مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ - علمی-پژوهشی

مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر مسئول: محمود کریمی علوی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: بیوک محمدی
مدیر اجرایی: مهدی محمدی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://mediastudy.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: mediastudies1392@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶