مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر مسئول: سیده زهرا اجاق
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید بیوک محمدی
مدیر اجرایی: مهدی محمدی
هیئت تحریریه: سید حسن حسینی سروری، حسن بشیر، سید مصطفی عاصی، سید وحید عقیلی، علی اصغر کیا، حمید عبداللهیان، ناهید موید حکمت، احمد کتابی، حسن خجسته باقر زاده، سعیدرضا عاملی رنانی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://mediastudy.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: mediastudies1392@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵