دانش مدیریت - علمی-پژوهشی

دانش مدیریت


توقف انتشار: از زمستان 1387 نشریه دانش مدیریت به چهار مجله به نام های 1. مدیریت بازرگانی 2. مدیریت دولتی 3. مدیریت صنعتی 4. مدیریت فناوری اطلاعات تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: بابک سهرابی
وب سایت: https://jmk.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹