زبان و ادب فارسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان و ادب فارسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۶۷۶-۶۷۷۹
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر میرجلیل اکرمی
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۲۵۱-۷۹۷۹
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر باقر صدری نیا
مدیر داخلی: دکتر محمدعلی موسی زاده
هیئت تحریریه: دکتر سجاد آیدنلو، دکتر نصرالله امامی، دکتر حسن انوری، دکتر یدالله جلالی پندری، دکتر کاووس حسنلی، دکتر محمود فتوحی، دکتر رحمان مشتاق مهر، دکتر علیرضا مظفری، دکتر معصومه معدن کن، دکتر چنگیز مولایی، دکتر محمد مهدی پور، دکتر سید مهدی نوریان، دکتر اسدالله واحد، دکتر محمدجعفر یاحقی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: پروفسور حجابی قرلانغیچ، دکتر عارف نوشاهی، پروفسور مارینا ریسنر، پروفسور عمر صفر
آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده ادبیات- دفتر نشریه زبان و ادب فارسی
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۴۲۴۹۰
وب سایت: https://perlit.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: perlit@tabrizu.ac.ir
فکس: ۰۴۱۳۳۳۹۲۱۲۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶