مطالعات هنر اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات هنر اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۷
مدیر مسئول: دکتر مهناز شایسته‌فر
ناشر: موسسه مطالعات هنر اسلامی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مهناز شایسته‌فر
هیئت تحریریه: آدال آداموا، ابوتراب احمدپناه؛، صادق آیینه وند، برنارد اکان، رضا اکبریان، ساندرا اوب، شیلا بلر، جاناتان بلوم، علی رجبی، زهره زرشناس، محمد خزایی، مهناز شایسته فر، کارول هیلن براند، رابرت هیلن براند
وب سایت: https://www.islamicartjournal.ir/
پست الکترونیکی: jislamicart@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵