مطالعات هنر اسلامی - علمی-پژوهشی

مطالعات هنر اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۷
مدیر مسئول: دکتر مهناز شایسته‌فر
ناشر: موسسه مطالعات هنر اسلامی
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مهناز شایسته‌فر
هیئت تحریریه: آدال آداموا، ابوتراب احمدپناه؛، صادق آیینه وند، برنارد اکان، رضا اکبریان، ساندرا اوب، شیلا بلر، جاناتان بلوم، علی رجبی، زهره زرشناس، محمد خزایی، مهناز شایسته فر، کارول هیلن براند، رابرت هیلن براند
وب سایت: https://www.islamicartjournal.ir/
پست الکترونیکی: jislamicart@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱