پویش در آموزش علوم انسانی -

پویش در آموزش علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۷۱۷-۲۲۶۰
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر محمدرضا فتحی
مدیر مسئول: دکتر علی بلاغی
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر محمدرضا پاشایی
هیئت تحریریه: دکتر حسین خنیفر، دکتر علی باقر طاهرنیا، دکتر طاهرروشندل، دکتر تیمورمالمیر، دکتر امید مجد، دکتر علی بلاغی، دکتر هادی دهقانی یزدلی، دکتر هدایت الله تقی زاده، دکتر علی اکبرکمالی نهاد، دکتر محمدرضا دهدست، دکتر محمدرضا پاشایی، دکتر محمدرضا فتحی، دکتر احمدابوحمزه، دکترمحمد پاک سرشت
وب سایت: http://humanities.cfu.ac.ir/
پست الکترونیکی: pashaei.reza@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵