پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی - علمی-پژوهشی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۵۸۸-۷۵۲۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۴
مدیر مسئول: علیرضا ولی پور
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۵۸۸-۴۱۲۳
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: مهدی دهمرده
مدیر داخلی: سوده اقتصاد
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: رحمان آرمیده
هیئت تحریریه: پرویز البرزی ورکی، محمد امیریوسفی، امریتا بانادوس، محمود بی جن خان، رضا پیش قدم، سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی، رابین دانبار، مهدی دهمرده، سید آیت اله رزمجو، محمدجواد رضایی، علی باقر طاهری نیا، لازارو رینو کاپوتو، کلیر کرمش، سانگ دو کیم، ایشی گورو کی، محمدرضا عنانی سراب، سید محمد علوی، شری کیشور میشرا، علی اصغر رستمی، حمیده معرفت، مجید نعمتی، علیرضا ولی پور، چاو ون
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، طبقه سوم، دفتر نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۹۰۶۳
وب سایت: https://jflr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jflr@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵