مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی -

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۴۵۸۱
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: مدیر علمی و اجرایی: سید احمد عدالت پناه
مدیر مسئول: سید اسماعیل نجفی
p-issn: ۲۷۸۳-۱۳۴۵
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی آیندگان
سردبیر: اکبر عالم تبریز
مدیر داخلی: محسن ایمنی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: جواد پورقاسم
هیئت تحریریه: اکبر عالم تبریز، مقصود امیری، محمدجعفر تارخ، علیرضا پویا، سید اسماعیل نجفی، علی ابراهیم‌نژاد، سید احمد عدالت پناه، احمد خدامی پور، بهزاد آشتیانی اعضای هیات تحریریه بین المللی:، حسن تهرانیان، فرخ نورزاد، محمد داداش زاده، ایرج هشی، کیهان تاج الدینی، سید مصطفی رسولی منش،
آدرس: مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهیدان دانشجو – موسسه آموزش عالی آیندگان
تلفن: ۰۱۱۵۴۳۱۰۴۲۸
وب سایت: http://www.journal-imos.ir/
پست الکترونیکی: imos@aihe.ac.ir
فکس: ۵۴۳۱۰۴۲۸
کد پستی: ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳