پژوهش و مطالعات علوم اسلامی -

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۷۸۰
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: الهام قیاسی
صاحب امتیاز: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
هیئت تحریریه: حسین عزیزی نژاد، علی کرم پور، مجید رستمی بشمتی، کامران یگانگی، غلامرضا اسلامی پناه، عباس صیدی، محمد ایدی، مهدی ملکی، علی کرمی، مسعود اکبرزاده، محمود جوهرزاده، عبدالله حق شناس، ابراهیم عباسی، عباس کیانفر، مرتضی شکری، جواد شیرکرمی، عزیز دانیالی، امیر مهردادی، محسن صادقی، مهدی حیاتی، سعید مرعشی، علی محمدی، امیر حسینی، علیرضا عسکرپور، مصطفی نوری، رسول یاری، فرهاد احمدی، قاسم خدادادی، سعید رضایی، مهدی میرزایی، مسعود نظرزاده، رضا سروش، فاطمه سهرابی پور، مهدی نبی پور افروزی، احسان اسداللهی
تلفن: ۰۹۲۱۶۱۸۹۳۳۷
وب سایت: http://joisas.ir/fa/
پست الکترونیکی: asoconf@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵