علم زبان -

علم زبان

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: رضامراد صحرایی

سردبیر: محمد دبیرمقدم

مدیر داخلی: پریسا ابراهیمی

هیئت تحریریه: کورش صفوی، سید مصطفی عاصی، مهدی مشکوة الدینی، ویدا شقاقی، امید طبیب زاده، فریده حق بین، رضامراد صحرایی، شهلا رقیب دوست، گلناز مدرسی قوامی، مجتبی منشی زاده، ارسلان گلفام

نشانی: تهران- بزرگراه چمران- پل مدیریت- روبروی دانشگاه امام صادق- خیابان علامه طباطبائی جنوبی- نبش حق طلب دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه زبان شناسی

تلفن: 88683705(021) 

وب سایت: http://ls.atu.ac.ir

آرشیو نشریه: