پژوهش های تجربی حسابداری - علمی-پژوهشی

پژوهش های تجربی حسابداری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۱
مدیر مسئول: سید علی حسینی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی رحمانی
مدیر داخلی: اعظم ولی زاده لاریجانی
مدیر اجرایی: اعظم پاک خصال
هیئت تحریریه: امید پورحیدری، رضوان حجازی، سید احمد خلیفه سلطانی، علی رحمانی، حسین سجادی، غلامرضا سلیمانی امیری، ساسان مهرانی، شهناز مشایخ، بیتا مشایخی، ذبیح الله رضایی، حسین یزدی فر، حمید پورجلالی و سعید همایون
آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات،
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۰۹۰۴۰
وب سایت: http://jera.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jera@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹