مطالعات معماری ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات معماری ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۵۰۲۰-۲۶۷۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر علی عمرانی پور
ناشر: دانشگاه کاشان
p-issn: ۰۶۳۵-۲۲۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان
مدیر داخلی: دکتر بابک عالمی
هیئت تحریریه: ایرج اعتصام، مجتبی انصاری، امیرحسین چیت سازیان، پیروز حناچی، شاهین حیدری، ابوالقاسم دادور، بابک عالمی، علی عمرانی پور، حسین کلانتری خلیل آباد، اصغر محمد مرادی، غلامحسین معماریان، محسن نیازی
آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان دانشکده معماری و هنر
تلفن: ۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۵
وب سایت: http://jias.kashanu.ac.ir/
پست الکترونیکی: j.ir.arch.s@gmail.com
کد پستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳