مطالعات معماری ایران - علمی-پژوهشی

مطالعات معماری ایران

 


«مطالعات معماری ایران» در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» با هدف حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های "معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته، معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته، مبانی نظری معماری، معماری بومی ایران، معماری سده اخیر و معاصر ایران، آینده پژوهی در معماری ایران " می باشد.


 

دوره انتشار: دوفصلنامه

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: دکتر علی عمرانی پور

سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان

مدیر داخلی: مهندس بابک عالمی

هیات تحریریه: دکتر ایرج اعتصام، دکتر مجتبی انصاری، دکتر امیرحسین چیت سازیان، دکتر پیروز حناچی، دکتر شاهین حیدری، دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر حسین زمرشیدی، دکتر علی عمرانی پور، دکتر حسین کلانتری خلیل آباد، دکتر اصغر محمد مرادی، دکتر غلامحسین معماریان، دکتر محسن نیازی.

نشانی الکترونیک: http://jias.kashanu.ac.ir/

پست الکترونی: j.ir.arch.s@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه کاشان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول