مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی

مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هشتم زمستان 1401 شماره 32

مقالات

۱.

دادرسی کیفری خسارات ناشی از جرم

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می داند. پژوهش حاضر به موضوع خسارت ناشی از جرم میپردازد که از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت ارائه نشده است.
۲.

کارایی درونی در نظام آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
این مقاله کارائی درونی در نظام آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد. کارایی درونی نظام آموزش و پرورش بیانگر چگونگی گذر تحصیلی دانش آموزان در هر دوره ی تحصیلی است و به بعد کمی عملکرد نظام آموزشی ناظر است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع مروری کیفی و کتابخانه ای می باشد. از جمله روش های محاسبه کارآیی درونی آموزش و پرورش، می توان به جریان دانش آموزی، محاسبهء درصدهای جریان (شامل درصد ارتقا، درصد تکرار و درصد ترک تحصیل)، چگونگی استفاده از درصدهای جریان در برنامه ریزی آموزشی، تحلیل کوهورت برای محاسبهء شاخصهای کارآیی، از جمله نسبت اتلاف ، میانگین طول دورهء تحصیل و درصد ماندگاری اشاره نمود. در این پژوهش به روش ها و ابزارهای متعارف برای تحلیل و ارزیابی عملکرد ، مانند ، تحلیل هزینه پرداخته شد. نهایتا در جهت بازدهی بیشتر نظام آموزشی کشور پیشنهاد شد تا از تحولات کارایی درونی نظام آموزش و پرورش ارزشیابی های مستمر بعمل آید.
۳.

نقد و بررسی دلیل حادی عشر کتاب فصل الخطاب

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۱
روایات تحریف نمای قرآن کریم مهم ترین مستند مدعیان تحریف قرآن است،محققان اسلامی روش های مختلفی را در ردّ اینگونه روایات به کار بسته اند. اکنون ما نیز در این پژوهش با به کارگیری از این روش ها درصدد نقد روایات دلیل حادی عشر هستیم که جناب محدث نوری در کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب جمع آوری کرده اند و ما نیز تمام توان خود را در تاویل این روایات به کار بسته ایم چرا که موضوع تحریف قرآن کریم با استناد به خود قرآن کریم:« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» بی پایه و اساس بوده است.
۴.

مروری بر بررسی مفاهیم و مبانی مدیریت دانش و داده کاوی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۱
در حال حاضر، برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای پیشرفت های پویا و دامنه حیات در سازمان خلاق تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها وتجارت، منوط به کسب، توسعه و روزآمدی دانش فردی و سازمانی است. تا حدی که جز دانش اساسی از سرمایه تلقی شود. تغییرات مستمر دانش بازارها را در حالت تغییر مدوام قرار داده که این امر سازمان ها را ملزم به تغییرات می کند. اهمیت دانش در صنایع امری کاملا مشهود می-باشد. با توجه به اهمیت این امر در این پژوهش به بررسی کاربرد سیستم مدیریت دانش به منظور بهبود حاکمیت فناوری در صنایع کشور پرداخته شد.
۵.

ارائه شاخص های مدیریت کسب با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آموزه های نهج البلاغه

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۶
برای پاسخگویی به شرایط پرچالش محیط کسب وکار و نیاز مبرم سازمان ها به تفکر کسب و کار در پست های عالی سازمان، یکی از جدیدترین مفاهیم حوزه رهبری به عنوان مدیریت کسب و کار مطرح شده و در حال گسترش است. مدیریت کسب و کار رویکرد بررسی و بهبود مداوم استراتژی، ساختار و سیستم توسط مدیریت کل سازمان است. در این تحقیق سعی شده شاخص های مدیریت کسب و کار متناسب با نیازهای جامعه اسلامی ارائه گردد. برای این کار در مرحله اول با گردآوری و تحلیل محتوای تعاریف مدیریت کسب و کار بیست سال گذشته، یک تعریف جامع از مدیریت کسب و کار ارائه گردید. در گام بعد با کمک وجوه تمایز مدیریت با مدیریت کسب و کار ، از میان واژگان متناظر با تعاریف رهبری و مدیریت با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آموزه های دینی، کلمات مرتبط با مفهوم مدیریت کسب و کار انتخاب شد. سپس جهت استخراج و تفسیر متون از روش شناسی مطالعاتی در آموزه های دینی و در جهت کدگذاری مطالب استخراج شده، از روش داده بنیاد استفاده شد. برای تکمیل ابعاد محیطی الگو نیز با کمک روش تحقیق تاریخی، شش واقعه مهم حکومت امام بررسی شد و جهت دستیابی به فرآیند مدیریت کسب و کار، مجموع رفتارها و بیانات ایشان در این شش واقعه، مورد بررسی مجدد قرار گرفت. حضرت علی علیه السلام دستاورد این تحقیق، شاخص های مدیریت کسب و کار (شامل ابعاد فردی، سازمانی و محیطی) و فرآیند مدیریت کسب و کار با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آموزه های دینی موجود است
۶.

آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به مواد مخدر و روانگردان ها و ارائه راهکارهای پیشگیری

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۰
اعتیاد زنان علاوه بر همه آنچه از اعتیاد گفته می شود، پدیده ای با لایه های پنهان تر و ابعاد فزون تر از خود اعتیاد است. آمارها نشان می دهد که نرخ زنان درگیر با معضل اعتیاد رو به افزایش است که در سال های اخیر این موضوع و همچنین مشکلات ناشی از آن، نهادها و سازمان های زیادی را درگیر خود کرده و در سراسر کشور عزیزمان ایران، مردم و مسئولان را با چالش هایی روبه رو کرده است. مقاله پیش رو به بررسی و تبیین آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به مواد مخدر و روانگردان ها و ارائه راهکارهای پیشگیری پرداخته است. روش تحقیق پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بر مبنای نظریات موجود در حوزه اعتیاد بانوان است. یافته ها نشان می دهد گرایش به اعتیاد زنان رابطه مستقیمی با عواملی همچون جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و نوع شغل داشته و عوامل دیگری نیز همچون علل فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز می توانند تأثیر بسزایی در میزان گرایش به اعتیاد زنان داشته باشند. همچنین کاهش فرصت ازدواج دختران معتاد، طردشدن از خانواده، عدم ایفای نقش مادری، فروپاشی خانواده، نبود نظارت بر رفتار فرزندان، ارائه الگوی نامناسب رفتاری، کاهش روابط فامیلی و احتمال ابتلای اعضای خانواده به بیماری هایی از قبیل ایدز و... می توانند از پیامدهای اعتیاد زنان به شمار آیند.
۷.

بررسی نقش عوامل روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی در تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و روانگردان در استان ایلام در سال 1400

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۹
هدف اصلی این تحقیق آن است تا عوامل تغییر الگوی مصرف از تریاک و مشتقات آن را به داروهای شیمیایی و صنعتی در جوانان (طبق بند ۳ ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه در راستای ارتقای سلامت و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها) شناسایی کند. بدیهی است که قبل از انجام هر اقدامی در جهت جلوگیری از مصرف این مواد در بین جوانان، ضرورت دارد که ابعاد این پدیده از نظر توجه به علل پیشر سی سن مصرف مواد مخدر در جوانان و رشد مصرف کراک، شیشه و قرص های اکستازی به جای تریاک و تصور غیر اعتیاد آور بودن این مواد در میان جوانان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق بر آن بود تا با توصیف تغییراتی که در مصرف مواد مخدر در بین جوانان به وجود آمده، علل این تغییر را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از روش پیمایشی و انتخاب در جامعه آماری کارشناسان و معتادان به این مواد دعوت شد تا تغییرات سنی شروع مصرف، تغییرات از نظر اولین مواد مصرفی، تغییرات از نظر روند تغییر الگوی مصرف از مواد سبک به مواد سنگین و تغییرات از نظر تنوع مصرف این مواد در جوانان را از دیدگاه خود توصیف کنند. نتایج تحقیق نشان داد که: 1- میانگین سنی مصرف مواد صنعتی در بین جوانان کاهش یافته است. ۲- امروزه جوانان در آغاز مصرف از کراک و شیشه استفاده می کنند. ٣- زمان تغییر الگوی مصرف از 15 سالگی آغاز و در ۱۸ سالگی به اوج می رسد. 4- افزایش تعداد و زمان تحریک جنسی، مهم ترین عامل در انتخاب اولین ماده مخدر در بین جوانان محسوب می گردد. 5- ارزانی، تقلید از سایرین، تنوع طلبی و مصرف این مواد در مهمانی ها از جمله مهم ترین عوامل تغییر الگوی مصرف در بین جوانان محسوب می گردد.
۸.

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی معلمان درس زبان با بهره وری آنان در مدارس شهر ایلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف کلی تحقیق، بررسی رابطه ابعاد شخصیتی معلمان درس زبان با بهره وری آنان در مدارس شهر ایلام می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل تمامی معلمان درس زبان در مدارس شهر ایلام می باشد که تعداد آنها 127 نفر می باشند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه بهره وری بلانچارد و گلد اسمیت (1980) و پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه (89/0) محاسبه گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایائی پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از نرم افزار نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش را آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره شکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که بین ابعاد شخصیتی (برونگرایی، روان نژادی، انعطاف پذیری، دلپذیری و وظیفه شناسی) و میزان بهره وری معلمان درس زبان در مدارس شهر ایلام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نشان می دهد که 5/96 درصد تغییرات بهره وری در مدارس شهر ایلام مربوط به ابعاد شخصیتی معلمان است.
۹.

واکاوی تفسیر علمی هفت آسمان

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۳۱
در قرآن موضوعات علمی زیادی مطرح شده است. یکی از این موضوعات، وجود هفت آسمان می باشد که در هفت آیه از قرآن به طور کلی مطرح شده است امّا در مورد کیفیت آن بین مفسرین اختلاف نظرات زیادی دیده می شود. برخی از مفسرین عدد هفت را حمل بر عدد واقعی و برخی حمل بر کثرت نموده اند و آسمانها را نیز به لایه های جو، مدارها، هفت کره منظومه شمسی و ... تفسیر نموده اند. آنچه که از بین تفسیرهای متعدد به نظر صحیح تر می رسد و با ظاهر قرآن نیز تعارضی ندارد و در برخی از روایات اهل بیت (ع) نیز بر آن تصریح شده است، وجود عوالم هفتگانه است که زمین و آسمان بالای آن که مجموعه ای از ستارگان و سیارات و اجرام آسمانی است، آسمان اول محسوب می شود و آسمان های دیگر از دید ما پنهان هستند. اما مسلم است که نظر قطعی در این خصوص نیازمند پژوهش های عمیق تر می باشد.
۱۰.

استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۱
فرآیند شتاب دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب وکارهای متقاضی آغاز می شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می گیرند از یک سو برای شتاب دهنده ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره های شتاب دهی حائز اهمیت است. هدف کلی تحقیق، بررسی نقش شتاب دهنده های حوزه انرژی در ایجاد کسب و کارهای نوپا می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل دو بخش است بخش کیفی که شامل 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران موفق شتاب دهنده های فعال ایران در حوزه انرژی است و بخش کمی که شامل تمامی مدیران و مربیان شتاب دهنده های فعال ایران در حوزه انرژی می باشد. که تعداد آنها 158 نفر می باشند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی و از نظر نوع تحقیق اکتشافی است. همچنین، داده ها به روش آمیخته(کیفی-کمی) گردآوری شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه (763/0) محاسبه گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایائی پرسشنامه دارد. برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش، از نرم افزار نرم افزار spss نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش را آزمون معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیه ها و ضمنا از آزمون تحلیل سلسله مراتبیAHP جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در مقایسه 5 عامل بعد مسأله-راه حل، امکان کپی برداری یا جایگزینی محدود با 71 درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و آمادگی نمونه محصول با 6/53 درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه 5 عامل بعد تیم کارآفرینی، اشتیاق و جدیت تیم با 8/83 درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و تخصص فنآوری در تیم با 4/48 درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه 5 عامل بعد شتاب دهنده، تصور مثبت از بازده سرمایه گذاری با 2/62 درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، و نقدشوندگی سرمایه با 4/57 درصد در رتبه آخر قرار دارد. در مقایسه سه بعد اصلی، بعد شتاب دهنده با 92 درصد در رتبه اول تاثیرگذاری، بعد مسأله-راه حل با 3/55 درصد در رتبه دوم و بعد تیم کارآفرینی با 53 درصد در رتبه سوم قرار دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شتاب دهنده ها در حوزه انرژی از 22 معیار در سه بعد مسئله- راه حل، تیم کارآفرین و شتاب دهنده و ایجاد کسب و کار استفاده می کنند. این معیارها نه فقط یک بعد را به صورت مستقل بلکه آن را در تعامل با دو بعد دیگر سنجش می نمایند. در واقع تناسب میان مسئله-راه حل و تیم، تناسب مسئله-راه حل و شتاب دهنده و همینطور تناسب دو بعد تیم کارآفرین و شتاب دهنده نیز در بررسی نقش شتاب دهنده های حوزه انرژی در ایجاد کسب و کارهای نوپا با معیارهایی مورد بررسی قرار می گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰