فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی بهار و تابستان 1384 شماره 13

مقالات

۵.

آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی مستقر بر روی مخروط افکنه ها در برابر سیلاب ها و حرکات مواد دامنه ای (مورد مطالعه: پایکوه های شمالی رشته کوه بزقوش)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 465

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸