فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی

فضای جغرافیایی زمستان 1381 شماره 8

مقالات

۱.

لزوم نگاه ویژه بر گردشگری و صنعت توریسم در شهرستان های ارسباران و ضرورت هم سویی برنامه های آموزشی جغرافیا با مبانی جغرافیای گردشگری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 807
۴.

بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی از دیدگاه جغرافیا (مطالعه موردی شهرستان داراب)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸