فضای جغرافیایی - علمی-پژوهشی

فضای جغرافیایی


علوم انسانی 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 

مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی 

سردبیر: دکتر علی محمد خورشید دوست 

مدیر اجرایی: ملیحه گل زاده

هیات تحریریه: دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر عبدالحمید رجایی، دکتر سیروس شفقی، دکتر نورالدین عظیمی، دکتر محمد حسن گنجی، دکتر علی محمد خورشید دوست، دکتر سید رحیم مشیری، دکتر اصغر نظریان، شادروان دکتر یداله فرید

نشانی: اهر، کیلومتر 2 جاده تبریز، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه فضای جغرافیایی . صندوق پستی:  اهر، 338-54515  

تلفن: 44237631(041)

وب سایت: www.geographic-space.ir/

پست الکترونیک:ahar.faza@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸