فضای جغرافیایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فضای جغرافیایی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اصغر نظریان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: فرشته گل زاده
هیئت تحریریه: دکتر علیرضا ایلدرمی، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، دکتر ایرج جباری، دکتر علی دلال اوغلی، دکتر عبدالحمید رجایی، دکتر سیروس شفقی، دکتر نورالدین عظیمی، دکتر ابوالفضل قنبری، دکتر علی محمدخورشیددوست، دکتر اصغر نظریان ، Nicola Surian، Metin Kozak
آدرس: اهر- کیلومتر دو جاده اهر تبریز- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
تلفن: ۰۴۱۴۴۲۳۷۶۳۱
وب سایت: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/
پست الکترونیکی: ahar.faza@yahoo.com
فکس: ۰۴۱۴۴۲۳۷۶۳۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸