اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال دوم بهار 1387 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

علایم روان شناختی در بیماران PTSD با و بدون هم ابتلایی به سوء مصرف مواد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

رابطه ی شادکامی و سلامت روانی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری کارکنان اداره های آموزش و پرورش بر اساس سبک تفکر مدیران و جو سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
۶.

رابطه ی خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رابطه ی بین استرس و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه های تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)