آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1381 شماره 13

مقالات

۴.

تعلیم و تربیت دینی و پرسشهای انسان معاصر

۵.

فاصله گیری نسلی و تغییرات فرهنگی در جامعه ی شهری اصفهان

۱۰.

بررسی کیفیت آموزش درس دینی و عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آن در دبیرستانهای شهرستان نایین

۱۱.

بررسی میزان اطلاعات تخصصی معلمان ابتدایی در زمینه طرح و تهیه ی سؤالات امتحانی و مهارتهای ارزشیابی در استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۷۲
۱۳.

بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی و شخصیتی آنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۱