آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1384 شماره 27

مقالات

۴.

درمان اختلال پر تحرکی و نارسایی توجه

۸.

بررسی اثر بخشی شناخت درمانی به روش آموزش مهارت های کنار آمدن بر میزان اضطراب امتحان

۱۱.

بررسی معیارهای دینداری از دیدگاه دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شاهین شهر در سال تحصیلی 83-82

۱۲.

هنجاریابی آزمون استعداد افتراقی مکانیکی D.A.T در دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان و پایه ی سوم راهنمایی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۰ تعداد دانلود : ۸۳۷