آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1381 شماره 15

مقالات

۷.

عوامل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی

۱۲.

بررسی نوع و میزان مطالعات غیر درسی دانش آموزان دوره ی متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن از نظر دانش آموزان در شهرستان در شهر رضا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی
تعداد بازدید : ۲۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۳