رضا باقری

رضا باقری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

پایه های مدنی هویت ایرانی؛ بررسی هویت اجتماعی آفریقایی تباران در ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۱
پیشین حضور آفریقاییان در ایران (به ویژه جنوب ایران) به بیش از دو قرن پیش بازمی گردد که برای اولین و در قالب برده از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد ایران شدند. در طول این دو قرن حضور و به واسطه مهاجرت اجباری، فرایند شکل گیری یا تغییر هویت آنها با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است که به طور خاص می توان در سه مرحله و با عنوان «برده»، «آزاد» و «ایرانی» از آنها نام برد. با وجود این فرازوفرودها و برخلاف تجربه دهشتناک بردگان آفریقایی در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی، آفریقایی تباران در ایران تجربه نسبتاً مسالمت آمیزی داشتند. این تجربه که در نوع خود بسیار کم نظیر و حائز اهمیت است، متأسفانه کمتر بررسی و تحلیل علمی شده است. تجربه زیست مسالمت آمیز میان آفریقایی تباران و ایرانیان به اندازه ای خوشایند بوده است که بسیاری از آفریقایی تباران خود را با افتخار «ایرانی» نامیده و حتی برخی از آنها انتساب یا تعلق خاطر به دیگر هویت های نژادی یا قومیتی (مانند آفریقایی، تانزانیایی یا زنگباری) را رد کردند. تحقیق حاضر، با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی حاضر (رقیق شدن محدودیت ها و موانع مکانی و زمانی و در نتیجه سهل شدن امکان ارتباط با سرزمین آبا و اجدادی و تأثیرات آن در هویت)، به بررسی میزان تعلق خاطر ایرانیان آفریقایی تبار به هویت ملی، قومی و فرهنگی آنها پس از دو قرن حضور در ایران می پردازد. بررسی میزان تأثیرگذاری مؤلفه های هویت سازی مانند ملیت و تابعیت، دین، فرهنگ و قومیت در این تحقیق مورد تأکید خاص قرار گرفته است.
۲.

بایسته های روشی در نگارش پایان نامه های علوم سیاسی (مطالعه موردی: پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۰
فلسفه وجودی فصول «روش تحقیق» یا «روش شناسی» برای دستیابی به مساله «تجدید پذیری»، «شفاف سازی» و «اعتبارسنجی» تحقیقات «تجربی-تفسیری-انتقادی» است. اگر این مساله به خوبی انجام نشود به راحتی می توان اصل تحقیقات را نیز مورد خدشه قرار داد. پژوهش حاضر با هدف کلی دستیابی به جنبه هایی از «روش تحقیق در پایان نامه های دانشجویی» (به ویژه پایان نامه های رشته علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای) به طور خاص و به عنوان یک مطالعه موردی به بررسی «روش شناختی» پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان می پردازد. از این طریق هم نقاط قوت و ضعف روشی این پایان نامه ها مشخص شده و هم زمینه ای هرچند کوچک برای ارزیابی وضعیت «روش شناختیِ» جامعه آکادمیک ایران در تحقیقات بعدی فراهم می گردد. این پژوهش، به طور خاص به بررسی میزان گرایش و اهتمام دانشجویان به «تحقیقات تجربی-تفسیری-انتقادی»، میزان و نحوه «تشریح ماهیت این روشها » و «تشریح نحوه کاربست عملی آنها» می پردازد. بدین منظور، با اسفاده از روش «تحلیل محتوای کمی» از میان 453 پایان نامه منتشر شده، 137 پایان نامه به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که 26 درصد از پایان نامه ها از روشهای تجربی-تفسیری-انتقادی استفاده کرده و 18 درصد نیز به این تحقیقات گرایش داشتند. این میزان از استفاده و گرایش به روشهای فوق می تواند از توفیقات دانشکده مطالعات جهان محسوب شود زیرا در تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است میزان کاربست این روشها به طور میانگین حدود 6 درصد (دلاوری، 1385، ص. 118) و یا حدود 12 درصد (سید امامی، 1389، ص. 145) بوده است.
۳.

'The Cup of Kindness’? Dominant Social Norms and Muslims’ Social Integration in Scotland

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۶
Since the 9/11 bombings in New York, and the 7/7 bombings in London, Muslims’ integration in the UK has been under intense scrutiny. Muslim integration, however, has long been a matter of debate in Britain, revolving around the maintenance of Muslims’ distinctive identity and practice. For instance, David Cameron (Cameron, 2011), Britain’s then Prime Minister, announced at the Munich Security Conference that “state multiculturalism” has encouraged “different cultures to live separate lives, apart from each other and apart from the mainstream”. In criticizing multiculturalism, most critics mainly refer to Muslims as being less integrated into wider society than people from other minority groups, and Muslims are shown to be disloyal. The complexity of Muslims’ integration and its dependency on different social, structural and cultural factors are, however, mostly less studied. This paper is designed to understand the social and cultural barriers to Muslim integration. In doing so, it aims to explore Muslims’ integrational strategies to deal with these barriers. Findings of this paper draw on research that involved 43 semi-structured interviews with Muslims across Scotland’s major cities and small towns.
۴.

Nation, Ethnicity and Religion: Second Generation Muslims’ Social Identity in Scotland

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۲
Existing evidence seems to indicate that Muslims in Scotland have constructed hyphenated or hybrid identities that draw on religion, ethnicity and nationality. However, minor attention has been given to the differences in importance, meanings, and strengths of these identities, or the significance of their identity markers. Ethnic minority people can be identified with both their ethnic groups and their country of residence; each identity can be either strong or weak, or identification with both can be high. The extent and degree of identification with specific identity markers (such as ethnicity, nationality or religion) can be varied and subjected to difference. This paper discusses the importance, meaning, and strength of these markers in Muslims’ identity negotiation in Scotland through an analysis of the importance of ethnicity, religion and nation. Drawing on a study based on twenty-seven semi-structured and qualitative interviews carried out in 2011 with second-generation[1] Muslims across Scotland’s major cities and small towns, this research suggests the importance of social imposition (labelling behaviour and mis-recognition), family education and cultural ties in varying the meanings and the strength of  second-generation Muslims’ national and ethnic identities in Scotland. In addition, this paper  highlights the significance of various levels of religiosity in differentiating the meanings and strength of participants’ religious identities. [1] In this paper, ‘first generations’ are those Muslims who were born outside the UK and immigrated to UK and the term ‘second generation’ refers to those Muslims who were born in the UK to non-native parents.
۵.

Muslims’ Experience of Islamophobia in Major Scottish Cities: Different Experiences and Diverse Perceptions

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
According to some researchers (Hopkins, 2004a; Hopkins & Smith, 2008), there is a perception among certain Muslims that anti-Muslim racism is higher in areas where there is a high density of Muslim residents, such as Glasgow. In contrast, other Muslims may feel that Islamophobia is higher in places with fewer numbers of Muslim residents. Through an investigation of Muslims’ experiences of Islamophobia in major Scottish cities, this paper discusses the influence of the size of Muslim communities in experiencing Islamophobia[1]. It also examines the importance of other possible factors, such as socio-economic status and deprivation on Islamophobia. To this end, the experience and accounts of 33 Muslim participants in major Scottish cities (Edinburgh, Glasgow, Aberdeen and Dundee) were documented and analyzed through qualitative methods. The findings of this paper suggest that Muslims’ individual and social aspects of life play a more important role on Islamophobia, as opposed to the size of their population in a certain area. More precisely, the analysis of Muslims who experienced Islamophobia suggests that Muslims’ identity and visibility, especially racial and religious signifiers such as skin color, beard or hijab, were crucial to their experiences of Islamophobia. [1]. This is compared, in another research (Author, 2015), to the experiences of 10 Muslim participants in small Scottish cities and towns (Falkirk, Dunfermline, East Kilbride and Stirling) where that the number of Muslims living in those areas is less than one percent of the local population (National Records of Scotland, 2013).

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان