آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).

Privacy Protection on Social Networking Sites

Today social networking sites such as Face book, MySpace, and Twitter have found global fame and have become important part of a modern life. Millions of people throughout the world have joined these networks and share a great part of their information over these networks every day. The information that users share on these networks could be misused by the providers of networks or third parties. For example, their private information could be disclosed in online environment or provided to companies for advertisement purposes, or used in other ways. Hence, these networks have become an easy platform of accessing the persons’ data and the personal data of users and some people associated with them in these networks are threatened. To control these threats, attempts have been initiated in international and national levels but these attempts have not yet achieved favorable and reliable results. In our country, although threats from these networks have jeopardized security of some users, unfortunately the concerns over violating privacy by these networks or associated people are not yet a serious concern. Hence, the present paper tires to explain the concept of social networking sites and the way they work (chapter 1), and then study the potential threats that may arise against privacy of people through membership in these networks, and the strategies for protection of people against these threats (chapter 2).

تبلیغات