کلید واژه ها: گردشگری روستایی ایران روستای اردها

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۹ - ۴۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

گردشگری روستایی، یکی از شاخص های عمده ساختاری و کارکردی برنامه های توسعه، در بسیاری از کشورهای جهان می باشد و از بخش های مهم در فعالیت های اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها برای نیل به توسعه ی پایدار پایدار است. گردشگری روستایی، گردشگری در محیط روستایی است که بر فرهنگ و بافت سنتی روستا، هنر و صنایع روستایی و آداب و رسوم سنتی تأکید دارد و می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب، شناسایی مزیت ها و محدودیت های آن در توسعه مناطق روستایی، نقش مؤثری ایفا کند. مناطق روستایی کشور ایران مناظر طبیعی زیبا، روستاهای ساحلی، کوهستانی و جنگلی و تفاوت های اقلیمی بسیار زیاد و همچنین ترکیبی از آداب و سنن محلی نشات گرفته از تنوع فرهنگی هستند که می تواند محیطی راحت، فرح بخش و جذاب را برای گردشگران فراهم آورد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روستای اردها به پشتوانه برخورداری از مواهب طبیعی، اقلیم مناسب و منابع غنی آب، پتانسیل های مناسبی برای توسعه فعالیت های گردشگری روستایی را دارا می باشد. بنابراین این روستا با داشتن چنین جاذبه ها و پتانسیل هایی می تواند جایگاه ویژه ای درحوزه گردشگری کشور ایران داشته باشد و توسعه آن باعث تحول اقتصادی و اجتماعی در روستای هدف گردشگری اردها و در سطح کلان می تواند منجربه پیشرفت، گسترش و اشاعه فرهنگ، تمدن و صنعت گردشگری کشور ایران در سطوح بین المللی و جهانی شود.