نویسندگان: عادل دست گشاده

کلید واژه ها: construct validation EFL Teachers possible selves model development

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۳ - ۹۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۳۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

This study reports on the development and validation of a questionnaire for exploring the different types of EFL teachers’ possible selves. First, a theoretical framework behind possible selves theory and its types was cultivated through an extensive review of the related literature and content analysis of 24 transcribed semi-structured interviews with ELT experts. Second, the questionnaire was developed and validated through collecting three types of evidence: content, reliability and construct. Content validity was insured by submitting the questionnaire to expert judgment, and Cronbach’s alpha was checked to measure the internal consistency reliability of the scale and its subscales. Finally, confirmatory and exploratory factor analyses as well as SEM were used to estimate the construct validity of the instrument administered to 380 EFL teachers. The results indicated that the questionnaire was both a valid and reliable measure of EFL teachers’ possible selves and the resultant model hypothesized based on the data collected from the questionnaire enjoyed acceptable fitness indices. The model of EFL teachers’ possible selves (L2 selves) consists of four types including ideal, ought-to, actual and feared selves. The paper is concluded by presenting the different senses of selves within each type which together constitute the whole model of L2 self-development and how the model can be used in future studies.