حمید تنکابنی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
ادبیات
تاریخ
اقتصاد
مدیریت

مشخصات فردی

نام

حمید تنکابنی

سال تولد

1332

تخصص

مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دیوان سالاری تاریخی

پست الکترونیک

tonkaboni@ihcs.ac.ir

مدارک تحصیلی

  • دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت (M.B.A) از دانشگاه هارت فورد امریکا
  • کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • دیپلم ریاضی، دبیرستان هدف شماره 1

 

عنوان مقاله: تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی در تحولِ نظام مندِ ساختار دیوان سالاری در ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 10
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان سالاری دولت در دورۀ پهلوی اول

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران

تعداد نمایش: 98
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر نقش «کژتابی های مالی – اداری سازمان یافته» در «دیوان سالاری» و «توسعه پایدار»

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی سازمان

تعداد نمایش: 89
چکیده

عنوان مقاله: موانع تحرک اجتماعی و تأثیرات آن در تحرک شغلیِ کارکنان سازمان های دولتی و پیامدهای آن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سازمان

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایرانِ عصر مشروطیت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سازمان

تعداد نمایش: 331
چکیده

عنوان مقاله: نیاز به ریشه شناسی برخی کژتابی های فرهنگی اثرگذار بر تشکیلات اداری

حوزه (های) تخصصی: تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران

تعداد نمایش: 222
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 530
چکیده

عنوان مقاله: درآمدی بر ریشه شناسی نهاد دیوان سالاری ایران در دورة اول قاجار

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی

تعداد نمایش: 454
چکیده

عنوان مقاله: لزوم بازنگری در فرایند توسعه و مدیریت انتقال تکنولوژی کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: در آمدی بر وضعیت موسسات پژوهشی

حوزه (های) تخصصی: سیاستگذاری ها در حوزه توسعه علوم و پژوهش و میزان اثر بخشی آنها

تعداد نمایش: 355
چکیده