مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی کشف و تبیین کاستی ها و نواقص اصل مذکور با رویکرد نظری به آراءِ موجود در این حوزه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 869

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲