مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی گوناگونی شیوه های اجرای آرایه های گچی قالبی بناهای تاریخی دوره قاجار شهر یزد، با تکیه بر مطالعه موردی تزئینات محراب شبستان شاهزاده در مسجد جامع کبیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 565

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲