مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاملی در علل توسعه و تخریب اقامتگاه های شاهی میان راهی دوران صفوی با نگاهی بر دولت آباد، علی آباد ریگ و دمبی در شمال اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 14

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲