اقتصاد و جامعه -

اقتصاد و جامعه


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

مدیر مسئول: عباس شاکری حسین آباد 

سردبیر: عباس شاکری حسین آباد 

مدیر اجرایی: زینب واعظ مهدوی 

هیئت تحریریه: علی اصغر بانویی، سید محمدرضا حسینی بهشتی، یدالله دادگر، حسین راغفر، عباسعلی زالی، حسین عباسی نژاد، علی عرب مازار یزدی، محمد حسین فاضل زرندی، فرشاد مومنی، علیرضا ناصری، حسین نمازی، محمدقلی یوسفی 

نشانی: تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر، نبش کوچه شهید ذاکری، پلاک 126 

تلفن:88905607،88905674(021)      فکس: 88800333(021)

وب سایت: www.ires.ir 

پست الکترونیک: admin@ires.ir 


آرشیو نشریه: