فلسفه و کلام اسلامی - علمی-پژوهشی

فلسفه و کلام اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

سردبیر: عبدالرسول کشفی

هیئت تحریریه: دکتر غلامرضا اعوانی، احمد بهشتی، دکتر ونسان برومر، دکتر محسن جوادی، دکتر قربان علمی، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر عبدالرسول کشفی، نجفقلی حبیبی

نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، تقاطع خیابان مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ساختمان شماره2، طبقه همکف، دفتر مجلات تخصصی شماره 2

تلفن: 42762151(021)  فکس: 42762951(021)

وب سایت: http://jitp.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ مرداد ۱۳۷۴
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳