دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی) (نشریه علمی وزارت علوم)

فصلنامه تخصصی دیدگاه های حقوق قضائی، نشریه علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری است که نخستین شماره آن در بهار 1375 و با عنوان «دیدگاه های حقوقی» منتشر گردید. این فصلنامه از سال 1390 مطابق با مجوز شماره 27119/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با عنوان «دیدگاه های حقوق قضائی» و با درجه «علمی پژوهشی» فعالیت نموده است. در حال حاضر با توجه به آئین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 این فصلنامه با اعتبار«علمی» در حال فعالیت است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر علی اکبر فرح زادی
ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
p-issn: ۲۲۵۲-۰۰۰۷
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر فرید محسنی
مدیر داخلی: مدیر نشریه: علی نواری
هیئت تحریریه: محسن اسماعیلی، ولی رستمی، سیامک ره پیک، محمد حسن صادقی مقدم، سید حسین صفائی، علی اکبر فرح زادی، سید مرتضی قاسم زاده زاویه، عباس قاسمی حامد، فرید محسنی، حسنعلی موذن زادگان، حسین میرمحمد صادقی، سید ابولقاسم نقیبی
آدرس: تهران - خیابان انقلاب - خیابان خارک - پلاک ۹ - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم قضائی
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۶۲۵۷۱
وب سایت: https://jlviews.ujsas.ac.ir/
پست الکترونیکی: jlviews@ujsas.ac.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۷۱۲۸۰۹
کد پستی: ۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶