نامه فرهنگستان - علمی-پژوهشی

نامه فرهنگستان


تحقیقات زبانی و ادبی ، فنون بلاغی ، تحلیل متون ، فرهنگ مردم ، گویش های ایرانی


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

مدیرمسئول: دکتر غلامعلی حداد عادل 

سردبیر: احمد سمیعی( گیلانی)

مدیر داخلی: جعفر شجاع کیهانی

هیات تحریریه: عبدالمحمد آیتی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر بهمن سرکاراتی، دکتر علی اشرف صادقی، احمد سمیعی( گیلانی)، دکتر محمدرضا ترکی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، استاد کامران فانی، استاد ابوالحسن نجفی، دکتر محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن :48=88642339(021)  فکس: 88642500

وب سایت: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونیک: farnameh@persianacademy.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ بهمن ۱۳۷۸
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹