نامه فرهنگستان - نشریه علمی (وزارت علوم)

نامه فرهنگستان (مقاله علمی وزارت علوم)


تحقیقات زبانی و ادبی ، فنون بلاغی ، تحلیل متون ، فرهنگ مردم ، گویش های ایرانی


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

مدیرمسئول: دکتر غلامعلی حداد عادل 

سردبیر: احمد سمیعی( گیلانی)

مدیر داخلی: جعفر شجاع کیهانی

هیات تحریریه: عبدالمحمد آیتی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر بهمن سرکاراتی، دکتر علی اشرف صادقی، احمد سمیعی( گیلانی)، دکتر محمدرضا ترکی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، استاد کامران فانی، استاد ابوالحسن نجفی، دکتر محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن :48=88642339(021)  فکس: 88642500

وب سایت: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونیک: farnameh@persianacademy.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ بهمن ۱۳۷۸
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶