دین و ارتباطات - نشریه علمی (وزارت علوم)

دین و ارتباطات (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۵۸۸-۶۴۶۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ فروردین ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدحسین شعاعی
مدیر مسئول: محمدهادی همایون
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۲۵۲-۰۲۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسن بشیر
مدیر داخلی: سینا عصاره نژاد دزفولی
هیئت تحریریه: حسن بشیر، مهدی محسنیان راد، محمد هادی همایون، محسن الویری، سعیدرضا عاملی، ناصر باهنر، سید حسن حسینی سروری، مسعود کوثری، محمود تقی زاده داوریش
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
وب سایت: https://rc.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: rc@isu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸