جاویدان خرد - نشریه علمی (وزارت علوم)

جاویدان خرد (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۶۷۶-۶۱۴۰
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
مدیر مسئول: غلامرضا زکیانی
ناشر: انجمن حکمت و فلسفه ایران
p-issn: ۲۲۵۱-۸۹۳۲
صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: شهرام پازوکی
هیئت تحریریه: غلامرضا زکیانی، شهرام پازوکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، شهین اعوانی، نصرالله پورجوادی، بابک عالیخانی، حسین معصومی همدانی، سیدضیاء‌ موحد، سیدمحمود یوسف‌ثانی، سید‌حسین نصر ، ویلیام چیتیک، اکیرو ماتسوموتو ، تو وِ مینگ
آدرس: تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۹۲۱۶۹
وب سایت: http://www.javidankherad.ir/
پست الکترونیکی: javidankherad@irip.ir
فکس: ۰۲۱۶۶۹۶۲۷۰۰
کد پستی: ۱۱۳۳۶۱۴۸۱۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱