پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی -

پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۷۸۳-۲۱۴۷
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سید امین الله دادگر
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
p-issn: ۲۷۸۳-۲۲۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر محمدحسین زارعی رضایی
مدیر داخلی: دکتر محمدرضا عبداله نسب
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: نجمه باقریان
هیئت تحریریه: دکتر احمد حسین شریفی، دکتر منصور میراحمدی، دکتر حمید پارسانیا، دکتر جمیله علم الهدی، دکتر محمد داودی، دکتر روح الله شاکری زواردهی، دکتر نیکزاد عیسی زاده، دکتر محمدجواد فلاح، دکتر محمود نوذری، دکتر محمد جواد هراتی، دکتر احمد امدادی، دکتر مجتبی اعتمادی نیا، دکتر اسدالله اسدی گرمارودی، دکتر مهدی رضائی، دکتر محسن رفیعی، دکتر علی رمضانی، دکتر محمدحسین زارعی رضائی، دکتر رضا سلم آبادی، دکتر سعید فخاری، دکتر علی لطیفی، دکتر محمد تقی مبشری، دکتر سید نقی موسوی
تلفن: ۰۹۹۳۳۷۲۸۰۴۰
وب سایت: http://tarbiatmaaref.cfu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Amoozesh1400@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات